Speciaal voor MakelaarsAansprakelijkheid ondernemingen

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor professionelen van Allianz dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van uw klanten in de uitoefening van hun professionele activiteiten.
Objectieve aansprakelijkheid Brand/Ontploffing
Oplossing voor een wettelijke verplichting voor de uitbaters van publiek toegankelijke plaatsen
Schadevergoeding voor de slachtoffers van de brand of explosie, zelfs als er geen enkele fout werd gemaakt
dekking ter hoogte van de geïndexeerde bedragen die volgens de wet van uw klanten gevorderd zouden kunnen worden
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Uitgebreide verzekering met BA Uitbating, BA Na Levering en de waarborg Schade aan Toevertrouwde Goederen.
Waarborgen en verzekerde bedragen op maat in functie van de  activiteiten en de bedrijfssector.
Ruime optionele waarborgen zodat uw klant zijn verzekering op maat kan laten samenstellen.
Beroepsaansprakelijkheid

  Uitgebreide verzekering: een combinatie met BA Uitbating is mogelijk

Ceux-ci sont disponibles pour diverses professions et activités et sont toujours adaptées à l'activité spécifique et/ou aux éventuelles obligations légales.
Aangepast tarief: forfaitair of op afrekening mogelijk

Van recente risico’s tot complexe problemen in de verzekeringssector: in onze webinars geven we massa’s praktische tips en handvaten ter ondersteuning, zodat u daarna elk dossier zelfstandig en vlot kan opvolgen. Tijdens de training kan u steeds vragen stellen aan onze experts.
Overige informatie is beschikbaar in ons document download centrum.

 • Productomschrijving
  De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Na Brand of Ontploffing is wettelijk verplicht voor bepaalde inrichtingen en kleinhandelszaken. Ze verzekert de objectieve aansprakelijkheid van uw klant als eigenaar of uitbater bij brand of ontploffing in ruimten die uw klant publiek toegankelijk maakt (zoals bepaald door de wet van 30/07/1979). Bijvoorbeeld: cafés, restaurants, hotels, discotheken enzovoort. De term 'Objectieve' wordt gebruikt omdat het slachtoffer dat schade lijdt recht heeft op schadevergoeding, zelfs als de uitbater van de inrichting geen fout heeft gemaakt.
 • Doelgroep
  Eigenaars of uitbaters van een inrichting of een handelszaak waarvan sommige ruimten voor het publiek toegankelijk zijn zoals cafés, restaurants, hotels, discotheken, kleinhandelszaken enzovoort.
 • Basiswaarborgen
  Verzekerde bedragen (geindexeerd) :
  ✓ Lichamelijke letsels tot 24.487.404,96 euro
  ✓ Materiële schade tot 1.224.370,24 euro
 • Geen uitgebreide waarborgen
 • Hoe een offerte of een contract aanvragen?
  Via Prolink KMO

 • Productomschrijving
  De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van uw klanten en hun aangestelden voor:
  ✓ lichamelijke letsels
  ✓ stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade

  berokkend aan derden tijdens de uitbating van de verzekerde activiteiten van het bedrijf alsook ingevolge een gebrek van een geleverd product of uitgevoerd werk.
 • Doelgroep
  Deze verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid ondernemingen verzekert de schade toegebracht aan derden door een zelfstandige of een onderneming (zowel een kleine handelszaak als een industriële onderneming). Dit steeds in het kader van hun activiteit, na levering van hun producten, na de uitvoering van hun werk of aan goederen die hun worden toevertrouwd.
 • Basiswaarborgen
  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating
  Dekking van de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw klant voor de schade toegebracht aan derden in het kader van de verzekerde activiteit, onder meer in de volgende gevallen:

  ✓ door brand, vuur, ontploffing, rook of water
  ✓ door een accidentele milieuaantasting
  ✓ door burenhinder
  ✓ door onderaannemers (persoonlijke aansprakelijkheid blijft uitgesloten)
  ✓ door werftoestellen, al dan niet ingeschreven (rijrisico enkel voor niet-ingeschreven toestellen).
 • Toevertrouwde goederen
  Dekking van uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade:

  ✓ aan toevertrouwde goederen om aan te werken
  ✓ aan goederen die als werkinstrument worden gehuurd of geleend (<30 dagen)
  ✓ aan gebouwen van derden die gratis ter beschikking gesteld of gehuurd worden (<30 dagen).
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering
  Dekking van uw contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden:

  ✓ door uw producten na hun levering
  ✓ door uw werken na hun uitvoering.
 • Rechtsbijstand (facultief)

  ✓ Strafrechtelijke verdediging van de verzekerde
  ✓ Burgerlijk verhaal tegen derden
 • Verzekerde bedragen
  1.500.000 euro, 2.500.000 euro of 5.000.000 euro voor lichamelijke schade, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade vermengd (andere bedragen op maat)
 • Optionele waarborgen
  Er zijn diverse uitbreidingen op maat beschikbaar.

 • Productomschrijving
  De verzekering dekt de extracontractuele en contractuele burgerlijke aansprakelijkheid van uw klant voor schade berokkend aan derden als gevolg van fouten bij het leveren van intellectuele prestaties.
 • Doelgroep
  Deze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) verzekert de burgerlijke aansprakelijkheid die gepaard kan gaan met de uitoefening van professionele activiteiten die louter bestaan uit intellectuele prestaties. Daarbij wordt er geen product gemaakt of werk uitgevoerd.
 • Basiswaarborgen

  Beroepsaansprakelijkheid
  Dekking voor de extracontractuele en contractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade berokkend aan derden als gevolg van fouten bij het leveren van intellectuele prestaties.

  Toevertrouwd goed (facultatief)
  Dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan toevertrouwde goederen of documenten.

  Rechtsbijstand (facultatief)
  ✓ Strafrechtelijke verdediging van de verzekerde
  ✓ Burgerlijk verhaal tegen derden
 • Optionele waarborgen
  ✓ Combinatie met BA Uitbating is mogelijk
  ✓ Specifieke waarborgen beschikbaar voor specifieke activiteiten en/of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor de beroepen waarvoor de BA een wettelijk verplichte en geregelde verzekering is

Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Financiële stabiliteit
 • Snelheid van aanbiedingen
 • Knowhow & flexibiliteit bij de keuze van kapitaal en waarborgen
 • Oplossingen op maat
 • Eén enkel contactpunt voor alle takken van BA (BA Ondernemingen, Beroepsaansprakelijkheid, D&O en Cyber)
Heeft u een vraag of zoekt u hulp?
Dan kan u iedere dag tussen 8:30 en 17:00 bij ons contact center terecht.
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.