Speciaal voor MakelaarsBouwverzekeringen en verzekering van installaties en machines

Bouwen is op zich al een grote uitdaging die veel tijd en middelen in beslag neemt. Tijdens deze delicate onderneming kan dan ook heel wat mislopen: storm- en waterschade, vandalisme, schade veroorzaakt door een onderaannemer of nog erger, uw klant kan zelf aansprakelijk gesteld worden bij schade aan de woning van een buur. Genoeg voorbeelden die aantonen hoe snel het droomproject van uw klanten kan ontaarden in een nachtmerrie.
Restart
Premie vanaf 200 euro
 Allriskverzekering informatica- en bureauticamateriaal met 100 % vergoeding zonder afschrijvingen
Draagbaar materiaal overal ter wereld verzekerd
Verzekering à la carte voor software en gegevens
Machinebreuk
 Premie vanaf 200 euro
Dekking van interne en externe risico's alsook schade veroorzaakt door de personeelsleden of door derden
Voor bouwmachines of mobiele toestellen: een dekking op basis van het 'alle risico'-principe.
Alle Bouwplaatsrisico's
Vergoeding van de van de materiële schade, ongeacht de oorzaak. 
Alle deelnemers aan de werken zijn gedekt zo dient er niet naar een aansprakelijke partij worden gezocht of moet er geen verdeling worden gemaakt van aansprakelijkheden
Uw klant krijgt een vergoeding voor de schade aan zijn bouwwerk, zonder discussies over aansprakelijkheden.
Bescherming tegen burenhinder die het gevolg is van de werkzaamheden op de werf (bv. barsten in de muur van een van de buren).
Eén premie, al vanaf 620 euros,  voor het geheel van de werkzaamheden en voor de volledige onderhoudsperiode.
Voor werven met hogere bedragen verwijzen wij U naar onze vragenlijsten
Tienjarige aansprakelijkheid of controle verzekering
Grote flexibiliteit dankzij de verschillende verzekeringsformules
Alle deelnemers aan de gecontroleerde werken zijn verzekerd voor een periode van 10 jaar
Construct plan Tienjarige aansprakelijkheid
Bij de keuze van kapitaal en waarborgen.
na de oplevering van het gebouw overdraagbaar op de nieuwe eigenaar of koper van het gebouw.
zowel een globale dekking als een individuele polis
De aannemers, bouwheren, architecten of de promotor zijn verzekerd afhankelijk van de gekozen formule.

Van recente risico’s tot complexe problemen in de verzekeringssector: in onze webinars geven we massa’s praktische tips en handvaten ter ondersteuning, zodat u daarna elk dossier zelfstandig en vlot kan opvolgen. Tijdens de training kan u steeds vragen stellen aan onze experts.
Overige informatie is beschikbaar in ons document download centrum.

 • Productomschrijving
  De verzekering 'Alle Bouwplaatsrisico’s' is de perfecte oplossing om het bouwproject van uw klant optimaal te beschermen tegen onder meer diefstal, vandalisme, schade aan de woning van de buur. Dankzij de bijzonder ruime waarborgen, bouwt uw klant met een gerust gemoed.
 • Doelgroep
  Zowel de bouwheer als de aannemer kunnen deze verzekering afsluiten. Indien de bouwheer de verzekering 'Alle Bouwplaatsrisico's' afsluit voor zijn bouwproject, behoudt hij de volledige controle over het verzekeringscontract en is hij zeker van de betaling. Wanneer de aannemer de verzekering afsluit, rekent hij de kostprijs achteraf door aan de bouwheer.
 • De risico’s van een bouwwerf, enkele voorbeelden.
  Diefstal: tijdens het weekend worden de radiators en het pas geplaatste sanitair gestolen. Kostprijs: 28.000 euro.
  ● Schade bij de buren: Tijdens de voorbereidende grondwerken stort een muur in die een deel van het aanpalende huis vernielt. Kostprijs: 25.000 euro
  Gure weers- omstandigheden (storm, vrieskou,…): Tijdens een hevige voorjaarsstorm wordt het dak van de nieuwbouw van uw klant weggeblazen. De schade loopt op tot 15.000 euro.
  ● Brand: Een felle brand richt voor 100.000 euro schade aan op de werf van uw klant. Wie ligt aan de oorzaak: vandalen, de elektricien,…?
  ● En de aannemer…?: De aannemer is niet aansprakelijk voor alle schade op de werf, aan derden of aan de buren. En zelfs als er een bepaalde partij aansprakelijk is, beschikt deze dan over voldoende eigen middelen om een grote schade te herstellen? Wat als deze failliet gaat?
  ● De lijst is nog lang: Een kraan die omvalt, barsten in de muur van de buren, een leidingbreuk, enz.
 • Alle voordelen van de verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s”
  De verzekering "Alle Bouwplaatsrisico’s" is de perfecte oplossing om het bouwproject van uw klanten optimaal te beschermen. Dankzij de bijzonder ruime waarborgen, bouwt uw klant met een gerust gemoed.

  ✓ Geen conflictsituaties, geen vertraging: uw klant krijgt een vergoeding voor de schade aan zijn bouwwerk, zonder discussies over aansprakelijkheden.
  ✓ Vergoeding van de van de materiële schade, ongeacht de oorzaak.
  ✓ Bescherming tegen burenhinder die het gevolg is van de werkzaamheden op de werf (bv. barsten in de muur van een van de buren).
  ✓ Eén premie voor het geheel van de werkzaamheden (van start tot oplevering) en voor de volledige onderhoudsperiode.
 • Basis waarborgen
  ✓ Vanaf de aanvang van de bouwwerken tot de voorlopige oplevering zijn het gebouw in opbouw en de uitrusting die in het gebouw geïntegreerd moeten worden (keuken, verwarming…) verzekerd tegen alle risico's (o. a. tegen brand, ontploffing, storm, glasbreuk, schade veroorzaakt door een onderaannemer,…). Diefstal, vandalisme en natuurrampen (overstromingen, aardbevingen,…) zijn ook verzekerd.
  ✓  De instorting of stabiliteitsproblemen van het gebouw, die het gevolg zijn van een fout in het ontwerp, de berekeningen, de plannen of door een eigen gebrek van de materialen, zijn ook verzekerd.
  ✓  Bij een verbouwing kan de schade aan het bestaand gebouw verzekerd (voor zover ze het gevolg zijn van de werken).Maar de verzekering stopt niet bij de oplevering van het gebouw. De waarborgen van het contract lopen nog 12 maanden gratis verder.
  ✓ Na de oplevering heeft uw klant schade aan het opgerichte bouwwerk. De oorzaak hiervan is te vinden bij werken uitgevoerd tijdens de bouwperiode.
  ✓ Een aannemer verricht na de oplevering nog bijkomende werken en veroorzaakt schade aan het pas opgerichte bouwwerk.
 • Optionele waarborg
  Aansprakelijkheid’: deze uitgebreide waarborg bevat 2 luiken, namelijk aansprakelijkheid van uw klant, als bouwheer:
  ✓ voor burenhinder: een buur stelt uw klant aansprakelijk voor abnormale burenhinder op basis van artikel 3.101 van het Burgerlijk Wetboek, uw buur hoeft zelfs geen fout te bewijzen.
  ✓ voor schade aan derden.

  Hoe een offerte of een contract aanvragen? 
  Maak gebruik van onze minivragenlijst ABR of stuur een een mail naar [email protected].

  Om een offerte aan te vragen heeft u volgende zaken nodig:
 •  voor de overname van een bestaande zaak :de schadestatistiek van het verzekeringscontract
  ● voor een nieuwe werf verwijzen we u naar onze vragenlijsten

 • Productomschrijving
  Dit is een verzekering van de computerinstallaties, apparaten en toebehoren, en ook de informatiedragers omschreven in het contract (plaatsopgave) in geval van schade of verlies door een onvoorziene en plotse gebeurtenis.
 • Doelgroep
  Het is een verzekering 'alle risico's voor ondernemingen of zelfstandigen', die de stoffelijke schade aan vast informaticamateriaal en andere elektronische toestellen dekt. Optioneel kan uw klant ook de software, het draagbaar informaticamateriaal, elektronische apparatuur voor professioneel gebruik (eigen aan de activiteit) en bijkomende kosten verzekeren.
 • Basis waarborgen - Restart: de onmisbare back-up voor software, informatica- en bureaumateriaal
  ✓ Premie vanaf 200 euro
  ✓ All Risk-verzekering informatica-en bureauticamateriaal
  ✓ Mogelijkheid om het professioneel materiaal te verzekeren
  ✓ 100% vergoeding bij schade zonder afschrijvingen
  ✓ Globale dekking zonder voor zowel vaste installaties als draagbare installaties
  ✓ Eventuele overschrijding van de aangegeven waarde (max. 10%) automatisch verzekerd
  ✓ Draagbaar materiaal overal ter wereld verzekerd
  ✓ Verzekering à la carte voor software en gegevens
  ✓ Mogelijkheid om de bijkomende kosten te verzekeren zoals kosten voor de huur van een vervangingsinstallatie bij een gedekt schadegeval
  ✓ Vrijstelling vanaf 200 euro.
 • Hoe een offerte of een contract aanvragen?
  U kan via Prolink “module Restart “zelf een tarief uitwerken voor het volledige gamma of stuur een mail naar [email protected] voor bedrijven tot 10 personen. Voor grotere bedrijven stuur een mail naar [email protected].
 •  

 • Productomschrijving
  Deze verzekering dekt zowel vaste machines als mobiele toestellen tegen machinebreuk en dat voor een premie vanaf 200 euro.
 • Doelgroep
  Alle ondernemingen met een machinepark hebben belang bij een verzekering machinebreuk. Zowel eigenaars, huurders als leasingmaatschappijen kunnen deze verzekering onderschrijven.
 • Basiswaarborgen
  Voor de vaste machines verzekert Allianz op basis van vernoemde gevaren schade van interne of externe oorsprong veroorzaakt door de personeelsleden of door derden. Voor mobiele installaties verlenen we een dekking op basis van het 'alle risico'-principe.
 • Optionele waarborgen
  Bedrijfsverliezen, extra kosten zoals versneld transport en de terugbetaling van uren buiten de normale werkuren, schade aan voetstukken en funderingen, en tal van andere waarborgen.
 • Hoe een offerte of een contract aanvragen?
  Stuur een mail naar [email protected] voor bedrijven tot 10 personen. Voor grotere bedrijven stuur een mail naar [email protected].
 •  

 • Productomschrijving
  De 'Tienjarige aansprakelijkheid Constructplan' is een verplichte verzekering volgens de Wet Peeters. 

  Voor eenvoudige bouwwerken dienende als woning eist Allianz geen controle door een door ons erkend controle-organisme. Zowel de dekking, de vrijstelling, het verzekerde kapitaal als de uitsluitingen zijn bij wet bepaald.
 • Doelgroep
  Deze verzekering richt zich tot aannemers, architecten en andere dienstverleners uit de bouwsector op basis van de wet van 31 mei 2017. Het geldt voor bouwwerken aan of van een woning, waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is en waarvoor de definitieve bouwvergunning werd afgeleverd na 01.07.2018. 
 • Waarborg
  De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid volgens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek is geldig voor de periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken, en ze beperkt zich tot de soliditeit en stabiliteit. Ook waterdichtheid hoort erbij, wanneer deze de soliditeit en de stabiliteit van de woning in gevaar brengt. Zowel de dekking, de vrijstelling, het verzekerde kapitaal als de uitsluitingen zijn bij wet bepaald.
 • Oplossingen op maat

  Individuele verzekering
  Een verzekeringspolis per aannemer, architect en/of dienstverlener in de bouwsector 
 • Globale verzekering
  Een globale verzekering onderschreven voor rekening van alle verzekeringsplichtigen
 • Afzonderlijke werfpolis 
  Abonnementspolis Goedkoopste formule
 • Hoe een offerte of een contract aanvragen?
  U kan via Prolink ‘module tienjarige aansprakelijkheid’ zelf een tarief uitwerken voor het volledige gamma in het kader van de polis 'Tienjarige Constructplan Wet Peeters' of stuur een mail naar [email protected]

Alle Bouwplaatsrisico's
Voor een nieuwbouw van een gebouw (max. 750.000 euro)
U hoeft slechts een minivragenlijst in te vullen, bestaande uit 4 vragen.

 
Voor nieuwe bouwwerken van gebouwen van meer dan 750.000 euro of verbouwingen
U moet een specifieke vragenlijst invullen. Wij berekenen vervolgens een tarief op maat voor u.
Machine breuk
Tienjarige aansprakelijkheid
Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Hoge Risk Appetite 
 • International Cross-boarder Business (CBB)
 • Team van preventie-ingenieurs 
 • Gespecialiseerde en toegewijde beheerders
 • Raamovereenkomsten mogelijk
 • Aangepaste wording
 • Onderschrijvingscapaciteit
 • Hoofdverzekeraar vs. Medeverzekeraar
Heeft u een vraag of zoekt u hulp?
Dan kan u iedere dag tussen 8:30 en 17:00 bij ons contact center terecht.
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.