Speciaal voor Makelaars


 
Brand Professionelen

  Het is een brandverzekering "Alle Risico's Behalve” per waarborg voor kmo's: handelszaken, horeca, kantoren en vrije beroepen. Voor het merendeel van de waarborgen is er dus een dekking voor alles wat niet uitgesloten is. 

Biz Plan
Allriskverzekering per waarborg die beantwoordt aan de bezorgdheden van uw klant
Mogelijkheid om te kiezen voor een van onze evaluatiesystemen om de toepassing van de evenredigheidsregel te vermijden
Verschillende opties mogelijk om aan de behoeften van de klant te beantwoorden
Building Plan
Specifieke algemene voorwaarden voor appartementsgebouwen en meer in het bijzonder voor mede-eigendommen.
De meeste waarborgen worden gedekt volgens de formule "Alle risico's behalve binnen de genoemde gevaren”. Als de oorzaak van de schade/de schade niet is uitgesloten in de waarborg, komt men tussen.
 • Onbedoelde waterinsijpeling door buitenmuren, daken, terrassen en balkons
 • Schade aan het verzekerde gebouw door vandalisme, kwaad opzet of (poging tot) diefstal wordt gedekt tot maximaal 12.000 euro (ABEX847)
 • Schade door graffiti wordt vastgelegd op 6.250 euro (de toepasselijke vrijstelling is de vrijstelling zoals voorzien in de AV)
 • Diefstal van de gemeenschappelijke inhoud (in 1ste risico tot 10.000 euro (ABEX847)
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers die voor rekening van de collectiviteit werken uitvoeren
Industrial Risk
De verzekering materiële schade dekt het gebouw en/of de inboedel van uw klant, of hij nu eigenaar dan wel huurder is.
 Dit product biedt een dekking op maat die beantwoordt aan de behoeften van uw klant.

Van recente risico’s tot complexe problemen in de verzekeringssector: in onze webinars geven we massa’s praktische tips en handvaten ter ondersteuning, zodat u daarna elk dossier zelfstandig en vlot kan opvolgen. Tijdens de training kan u steeds vragen stellen aan onze experts.
Overige informatie is beschikbaar in ons document download centrum.

 • Productomschrijving
  Biz Plan is de brandverzekering voor kmo's waarin optioneel ook een dekking voor bedrijfsverlies voorzien is.
 • Doelgroep
  Biz Plan richt zich tot alle kmo’s: handelszaken, horeca, industrie, kantoren en vrije beroepen met een totaal verzekerd kapitaal tot 3.700.000 euro (gebouw, inhoud en bedrijfsschade samen - Abex 878).
 • Basiswaarborgen
  ✓ Brand en aanverwante waarborgen zoals implosie en ontploffing (inclusief de kosten voor preventief onderzoek in geval van een gaslek)
  ✓ Rook- of roetschade
  ✓ Bliksem
  ✓ Schade door het vallen van pylonen, bomen en windmolens
  ✓ Aanrijding veroorzaakt door voertuigen of bouwterreinvoertuigen
  ✓ Het neerstorten van een vliegtuig
  ✓ Inwerking van de elektriciteit
  ✓ Beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaadwilligheid of (poging tot) diefstal, graffiti
  ✓ Terrorisme (voor eenvoudige risico’s), arbeidsconflicten en aanslagen
  ✓ Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
  ✓ Schade door water of stookolie
  ✓ Natuurrampen (voor eenvoudige risico's) met name overstroming, overlopen of opstuwing van rioleringen, aardverschuiving of grondverzakking, aardbeving
  ✓ Breken of barsten van ruiten
  ✓ Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
  ✓ Het verlies van koopwaar ten gevolge van een temperatuurwijziging van de koelingsinstallaties tot 3.200 euro (Abex 878)
  ✓ Het opnieuw samenstellen van documenten en modellen tot 3.200 euro (Abex 878)
 • Uitgebreide waarborgen
  ✓ Diefstal of poging tot diefstal gepleegd in het gebouw, of met geweld op de persoon, waar ook ter wereld
  ✓ Rechtsbijstand
  ✓ Onrechtstreekse verliezen
  ✓ Forfaitaire dagvergoeding of bedrijfsschade volgens brutomarge in geval van gedeeltelijke of totale onderbreking van de activiteit ten gevolge van een schadegeval
  ✓ Ingeschreven professionele motorvoertuigen (max. 5) van de klant
  ✓ Temperatuurwijziging boven 3.200 euro (Abex 878)
  ✓ Documenten en modellen boven 3.200 euro (Abex 878)
 • Hoe een offerte of een contract aanvragen?
  Met ProLink KMO kan u:
  ✓  de te verzekeren waarde voor de gebouwen bepalen via 2 Biz Plan-roosters (op voorwaarde dat de gebouwen voldoen aan de normen van de roosters). Dat kan ofwel op basis van de oppervlakte, ofwel op basis van het aantal ruimtes.
  ✓  tarieven bekijken, offertes opstellen en in realtime de opmaak van uw kmo-zaken aanvragen.

 • Productomschrijving
  Dit is een brandverzekering voor de eigenaars van appartementsgebouwen die dienst doen als woning, kantoor, voor de uitoefening van een vrij beroep en/of als privé-garage. Deze verzekering dekt het gebouw en de buiteninrichtingen (zoals terras, afsluitingen, zonnepanelen) en/of de inhoud die aan de groep van de mede-eigenaars toebehoort en die zich in de gemeenschappelijke delen van het gebouw bevindt.
 • Doelgroep
  Alle appartements- of kantoorgebouwen voor minimaal 750.000 euro. Commerciële activiteiten mogen niet groter zijn dan 25% van de totale oppervlakte.
 • Basiswaarborgen
  Brand: schade door brand, bliksem, implosie, ontploffing, rook, roet, oververhitting
  ✓ Botsingen: het vallen van een boom, tuigen, voorwerpen of een botsing met een voertuig.
  ✓ Inwerking van elektriciteit
  ✓ Vandalisme: schade door (poging tot) diefstal, vandalisme of kwaad opzet aan het gebouw
  ✓ Water-en-stookolieschade: water- en stookolieschade zoals accidenteel door sprinklerinstallaties, maar ook onbedoelde waterinfiltratie door buitenmuren, daken, terrassen en balkons
  ✓ Stormschade en natuurrampen: schade door hagel, sneeuw- , ijsdruk en storm met een windsnelheid van meer dan 80 km/u. Ook schade bij overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen.
  ✓ Glasbreuk: het breken of barsten van ruiten en glazen onderdelen van het gebouw
  ✓ Arbeidsconflicten: schade door arbeidsconflicten
  ✓ Burgerlijke aansprakelijkheid: schade aan het gebouw bijvoorbeeld als u geen sneeuw ruimt
  ✓ Diefstal: wij vergoeden u de diefstal van de verzekerde inboedel die toebehoort aan de groep van mede-eigenaren en zich bevindt in de gemeenschappelijke ruimten van het verzekerde gebouw of de gemeenschappelijke tuin.
 • Optionele waarborgen
  ✓ ’Alle risico’s behalve’ formule : hierbij is alles gedekt, behalve de zaken die expliciet uitgesloten zijn. Zo is het gebouw ook beschermd tegen onvoorziene omstandigheden. Deze waarborg kan voorzien worden tegen een extra premie met basis eigen risico.
  ✓ Onrechtstreekse verliezen: dit is een extra forfaitaire vergoeding van 10% dat betaald wordt op het moment van het verlies
  ✓ Rechtsbijstand

 • Productomschrijving
  Deze schadeverzekering dekt de materiële schade, zoals vermeld in het product, aan gebouwen en verzekerde beroepsgoederen waarvan uw klant eigenaar, huurder of gebruiker is. 
 • Doelgroep
  Bedrijven waarvan de verzekerde bedragen (gebouw en/of inboedel) hoger zijn dan 3.700.000 euro.
 • Waarborgen
  Voor deze schadeverzekering zijn er twee formules beschikbaar:

  1.        Formule ‘genoemde gevaren’
  Deze formule vergoedt het vermogen van uw klant voor de schade die expliciet in de verzekeringspolis staat. De basisdekking bestaat uit de volgende gevaren:
  ✓ Brandexplosie
  ✓ Implosie
  ✓ Bliksem
  ✓ Vallende vliegtuigen 

  Andere optionele dekkingen kunnen voorzien worden: 
  ✓ Storm en hagel
  ✓ Elektrisch risico
  ✓ Waterschade
  ✓ Burgelijke aansprakelijkheid gebouw
  ✓ Arbeidsconflicten, oproer en volksbewegingen
  ✓ Aanraking door voertuigen
  ✓ Glasbraak
  ✓ Aardbeving en overstroming

  Andere dekkingen mogen voorzien worden zoals bedrijfsschade na brand of na alle gedekte gevaren

  2.        Formule ‘alle risico’s behalve’

  Deze formule vergoedt alle materiële schade aan verzekerde goederen of hun verdwijning veroorzaakt door een plotselinge, onvoorziene of onweerstaanbare gebeurtenis, volgend op een gevaar of niet-uitgesloten schade.

  Andere optionele waarborgen kunnen voorzien worden:
  ✓ Elektrisch risico
  ✓ Machinebreuk
  ✓ Aarbeving en overstroming

  Hetzelfde geldt voor dekking van bedrijfsschade.
 • Hoe een offerte of een contract aanvragen?
  Stuur een e-mail naar [email protected] of bel op 02/214 71 48.

Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 •  
 • Preventieplan (prevention minded)
 •  
 • Gespecialiseerde en toegewijde beheerders
 • Onderschrijvingsplatform voor Biz Plan
Heeft u een vraag of zoekt u hulp?
Dan kan u iedere dag tussen 8:30 en 17:00 bij ons contact center terecht.
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.