Speciaal voor MakelaarsTransport & Marine

De transport verzekering van Allianz is ontworpen om goederen van Belgische klanten te beschermen tijdens transport en opslag over de hele wereld. Het omvat een breed scala aan bedrijven, van leveranciers en exporteurs tot detailhandelaren en groothandels alsook voor zelfstandige ondernemers.
Per schip, vliegtuig, trein of vrachtwagen. 
Samengesteld door onze beste specialisten.
Geschikt voor regelmatige transporten. 
 • Goederenpolis
 • CMR
 • Vervoer Eigen Rekening
 • Tentoonstellingen en beurzen

Van recente risico’s tot complexe problemen in de verzekeringssector: in onze webinars geven we massa’s praktische tips en handvaten ter ondersteuning, zodat u daarna elk dossier zelfstandig en vlot kan opvolgen. Tijdens de training kan u steeds vragen stellen aan onze experts.
Overige informatie is beschikbaar in ons document download centrum.

 • Productomschrijving 
  Bij deze 'Transport Goederenverzekering' heeft uw klant 2 opties:

  Een abonnementspolis: Geschikt voor regelmatige in- of uitvoer. De polis is steeds maatwerk. In het kader ervan kunnen verzekeringscertificaten afgeleverd worden.
  Korte termijn of facultatieve polis: Geschikt voor éénmalige zendingen zonder regelmaat.
 • De premie hangt af van verscheidene elementen. Om het risico te evalueren, gelden onder meer volgende risicobepalende factoren:

  ● Aard en verpakking van de goederen (kartonnen doos, houten kist)
  ● Wijze van verzending (container, conventioneel ...)
  ● Transportmiddelen (schip, vliegtuig, vrachtwagen ...)
  ● Totale waarde van de zending (inclusief de verhoopte winst)
  ● Voorgenomen reis (begin- en eindpunt)
 • Doelgroep 
  'Transport Goederenverzekering' richt zich voornamelijk op in- en uitvoerders van handelsgoederen (van grondstoffen tot eindproduct), al dan niet in het kader van documentaire kredieten. Ze laten daarbij hun goederen vervoeren door professionele vervoerders zoals rederijen, lucht- en wegvervoerders, spoor enzovoort.
 • Basiswaarborgen 
  ✓ Goederenverzekeringspolis van Antwerpen 20.04.2004
  ✓ Institute Cargo Clauses (A),(B) en (C)
  ✓ Eigen abonnementspolis Allianz
  ✓ Eigen korte termijn polis Allianz
  ✓ De abonnements- en de korte termijn polissen Allianz zijn gebaseerd op de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen en van een aantal type (markt-) clausules zoals de clausules inzake de Risico’s van Oorlog, Staking en Oproer, de Classificatieclausule enz. ontwikkeld binnen de BVT/ABAM.
  ✓ Voor de omvang van de waarborg is er de keuze tussen:
      - Vrij van Particuliere Averij (artikel 6)
      - Alle Risico’s (artikel 8)
  ✓ Geldig voor alle transportmodi (zee-, land- en luchtvervoer)
  ✓ Geldig tijdens het tussentijds verblijf (in het normale verloop van het transport )
 • Optionele waarborgen 
  ✓ De automatische uitbreiding omtrent de dekking van de risico’s van Oorlog, Staking en Oproer
  ✓ Bepaalde facetten van het ‘eigen gebrek’ zoals gewichtsverlies, roest, oxidatie en verkleuring
  ✓ Verkopers- en kopersbelang

 • Productomschrijving 
  Deze polis betreft een zaakschadeverzekering voor goederen waarvan het economisch belang bij de verzekeringsnemer berust.
 • Tariefstructuur
  ● De premie hangt af van tal van elementen
  ● Teneinde het risico te evalueren, gelden ondermeer volgende risicobepalende factoren:
       Aard van de vervoerde goederen
      − Maximum verzekerde waarde
      − Geldigheidsgebied
      − Beveiligingssysteem
      − Tussen 21u en 6u in garage
      − Antecedenten
 • Doelgroep 
  Deze verzekering richt zich op zelfstandigen, handelaars en kmo’s die met eigen vervoermiddelen hun goederen vervoeren. Onder goederen wordt verstaan: koopwaar, materiaal en werkmateriaal. 
  Daarnaast is de polis ook geschikt voor herstellers van goederen die herstelde goederen terug afleveren aan hun klanten.
 • Waarborgen 
  ●  Beperkte dekking gebaseerd op ‘ Klaarblijkelijke ongevallen ’
  ●  Uitbreiding met dekking voor bepaalde gevallen van diefstal
  ●  Uitbreiding met dekking voor laden en lossen ( uitsluitend voor koopwaar )
  ●  Alle Risico’s (uitsluitend voor koopwaar) met beperking van diefstal: 
      ✓ het stelen van vervoerde goederen na het gebeuren van een gedekt ongeval;
      ✓ het stelen van de goederen door een gewapende overval op het voertuig of door bewezen fysisch geweld;
      ✓ gelijktijdige diefstal van voertuig en lading;
      ✓ het stelen van de goederen door aantoonbare inbraak in het (de) voertuig(en)

 • Productomschrijving 
  De betreft een aansprakelijkheidsverzekering voor de contractuele aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoerder over de weg voor het geheel of gedeeltelijk verlies en de beschadiging van de aan hem toevertrouwde goederen, alsook voor de vertraging in de aflevering van deze goederen.

  ( Beperkt tot beloop van de vrachtgelden- / prijs.)
 • Tariefstructuur
  De premie kan berekend worden zowel per vrachtwagen (het forfaitaire systeem) als op de vrachtomzet.

  ● Om het risico te evalueren, gelden volgende premiebepalende factoren:
 •     - aantal voertuigen + type ( koel, tank, enz )
      - maximum verzekerde waarde per gelegenheid
      - geldigheidsgebied
      - statistiek
 • Doelgroep 
  Deze verzekering heeft betrekking tot de beroepsgoederenvervoerder over de weg voor zowel het effectief vervoer dat hij zelf uitvoert, als voor het vervoer dat hij in zijn functie als hoofdaannemer van vervoer doorgeeft aan zijn onderaannemers.
 • Basiswaarborg 
  ●  Waarborg 2.2 : Internationaal vervoer
  ●  Waarborg 2.3 : Vervoer binnen België
  ●  Waarborg 2.4 : Beperkte dekking
  ●  Waarborg 2.5 : Container-traileraansprakelijkheid (CTA)
  ●  Waarborg 2.6 : Commissionair vervoerder (uitbesteed vervoer)
  ●  Waarborg 2.7 : Cabotage ( de laad- en losplaats bevinden zich buiten de landsgrenzen van België maar binnen de grenzen van één van de overige landen van het voorziene geldigheidsgebied).
  ●  Waarborg 2.8 : Voorafgaande of tussentijdse opslag
 • Bijkomende waarborgen
  ●  Vervoer van goederen onder geleide temperatuur
  ●  Vervoer van bulkgoederen door tankwagens
  ●  Inning rembours
  ●  Onrechtmatig afhouding van vrachtgelden

 • Productomschrijving 
  Deze polis een zaakschadeverzekering van tentoongestelde goederen en zaken voor materiële beschadigingen en verliezen tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte en eventueel tijdens hun vervoer heen en weer.
 • Tariefstructuur
  ● De premie hangt af van tal van elementen.
  ● Om het risico te evalueren, gelden onder meer volgende risicobepalende factoren:
 •     - Aard van de goederen ( diefstalgevoelig, breekbare goederen )
      - Locatie
      - Duurtijd
      - Transportmiddel
      - Maximum verzekerde waarde
 • Doelgroep 
  Deze verzekering heeft betrekking op:

  ● Deelnemers aan handelsbeurzen
  ● Kunstenaars
  ● Hobbyclubs
  ● Organisatoren van tentoonstellingen en beurzen die voor rekening van de deelnemers een goederenverzekering afsluiten
 • Waarborgen

  Dekking “Verblijf”
  Deze waarborg geldt enkel tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte met uitsluiting van de transportrisico’s, het laden, lossen, monteren en demonteren.

  ●  Alle Risico’s De verzekeraars nemen voor hun rekening alle materiële beschadigingen en verliezen wat ook de oorzaak is.
  ●  De risico’s van diefstal zijn steeds mee verzekerd, doch enkel na bewezen inbraak in het gebouw of in een afgesloten stand of tentoonstellingsruimte, en eveneens na geweldpleging op personen.

  Dekking “Nagel tot Nagel”
  Waarborg verworven tijdens het transport en het verblijf in de tentoonstellingsruimte met inbegrip van de risico’s laden, lossen, monteren en demonteren.

  ●  Alle Risico’s De verzekeraars nemen voor hun rekening alle materiële beschadigingen en verliezen wat ook de oorzaak is.
  ●  De risico’s van diefstal tijdens het verblijf zijn steeds mee verzekerd, doch enkel na bewezen inbraak in het gebouw of in een afgesloten stand of tentoonstellingsruimte, en eveneens na geweldpleging op personen.
  ●  De risico’s van diefstal tijdens het transport zijn steeds mee verzekerd. Echter in geval van transport met eigen vervoermiddelen is diefstal, tijdens het transport, slechts gedekt in volgende gevallen:
      ●  Diefstal na een gewaarborgd ongeval
      ●  Diefstal na geweldpleging
      ●  Diefstal na bewezen inbraak
      ●  Gelijktijdige diefstal van voertuig en lading

Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Klassiek beheer
 • Efficiënt beheer van CMR en V.E.R.
 • “OneTeam”: Schade, Productie en Administratie
 • Plaatsing van lokale polissen en internationale programma’s
 • Uitgebreid internationaal netwerk (in meer dan 70 landen)
 • Werken op basis van makelaarspolissen 
 • Uw specialisten dichtbij en bereikbaar (afzonderlijk Allianz-kantoor in Antwerpen)
Heeft u een vraag of zoekt u hulp?
Dan kan u iedere dag tussen 8:30 en 17:00 bij ons contact center terecht.
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.