Speciaal voor MakelaarsOverlijden

De schuldsaldoverzekering / de tijdelijke overlijdensverzekering en de omzetverzekering met overlijden zijn overlijdensverzekeringen (tak 21) die bij overlijden van de verzekerde (ten gevolge van een ongeval) een kapitaal aan de begunstigde(n) stort, en optioneel een rente in geval van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.
Schuldsaldoverzekering / Tijdelijke Overlijdensverzekering
Dekking van een kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor het einde van het contract. 
 • Aanvullende waarborgen waarmee de klant zijn contract kan personaliseren volgens zijn behoeften
 • In bepaalde gevallen zijn de premies van deze verzekering fiscaal aftrekbaar.
Omzetverzekering met overlijden
Uw klant kiest of hij/zij enkel de bruto marge en de vaste kosten verzekert of een combinatie van beiden, de omzet dus. 
Voor een oplossing op maat.

Productomschrijving
De schuldsaldoverzekering / tijdelijke overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering (tak 21) die in geval van overlijden van de verzekerde een kapitaal betaalt aan de begunstigde(n). De verzekering heeft een welbepaalde duur, het overlijdenskapitaal dekt het nog af te lossen kapitaal van een (hypothecair) krediet bij overlijden van de verzekerde.

Doelgroep
De schuldsaldoverzekering / tijdelijke overlijdensverzekering (hierna genoemd: overlijdensverzekering) is bedoeld voor natuurlijke en rechtspersonen die zich wensen te verzekeren tegen de financiële gevolgen van het overlijden van de verzekerde of de bedrijfsleider om respectievelijk de naasten of het bedrijf te beschermen.

Waarborgen
Hoofdwaarborg
Dekking van een kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor het einde van het contract Er zijn twee vormen mogelijk:

 • De schuldsaldoverzekering: waarborgt het nog af te lossen kapitaal van een hypothecair krediet terugbetaalbaar door kapitaalaflossingen
 • De tijdelijke verzekering: de dekking van een constant kapitaal of van een afnemend kapitaal bij een (hypothecair) krediet, op vaste termijn of terugbetaald door wedersamenstelling van het kapitaal met een levensverzekering.

Optionele waarborgen: 

 • Overlijden door ongeval en/of opeenvolgend overlijden: betaling van een bijkomend kapitaal als de verzekerde overlijdt ten gevolge van een ongeval en/of als de partner van de verzekerde of een tweede verzekerde overlijdt, of als de verzekerden allebei of gelijktijdig of binnen de 12 maanden.
 • (Gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsrente en/of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Fiscale informatie
In bepaalde gevallen zijn de premies van deze verzekering fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover is te vinden in de financiële infofiche van het product.

Hoe een offerte of contract verkrijgen?
U kan gemakkelijk een offerte of een contract opmaken via Prolink Life Plan. Heeft u vragen over dit product? Contacteer uw Sector Manager Leven.

Productomschrijving
De omzetverzekering met overlijden is een overlijdensverzekering (tak 21) die bij overlijden van de verzekerde een kapitaal aan de begunstigde(n) betaalt, en optioneel een rente bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. 

Doelgroep
De omzetverzekering met overlijden is bedoeld voor natuurlijke en rechtspersonen die zich wensen te verzekeren tegen de financiële gevolgen van het overlijden of de arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider om het voortbestaan van de onderneming veilig te stellen. 

Waarborgen
Hoofdwaarborg:

 • Dekking van een kapitaal bij overlijden van de verzekerde. Het is mogelijk om 2 verzekerden aan te duiden; in dat geval wordt het verzekerde kapitaal aan de begunstigde(n) betaald wanneer één van beide verzekerden overlijdt de tweede verzekerde overlijdt. 

Optionele waarborgen

 • Overlijden door ongeval en/of opeenvolgend overlijden: betaling van een bijkomend kapitaal als de verzekerde overlijdt ten gevolge van een ongeval en/of als de partner van de verzekerde of een tweede verzekerde overlijdt, of als de verzekerden allebei of gelijktijdig of binnen de 12 maanden overlijden.
 • Arbeidsongeschiktheid: dekking van een rente bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. 

Hoe een offerte of contract verkrijgen?
U kan gemakkelijk een offerte of een contract opmaken via Prolink Life Plan. Heeft u vragen over dit product? Contacteer uw Sector Manager Leven.

Heb je een vraag?
Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8:30 en 17:00
Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Vereenvoudigd adviesproces
 • Echte klantgerichtheid 
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.