Speciaal voor Makelaars

 

Plan for Life +

Met deze verzekeringsformule kunnen uw klanten tegemoetkomen aan de verschillende fiscale onderdelen van de  2e en 3e pijler. En voortaan kunnen uw zelfstandige klanten ook heel gemakkelijk sparen met hun vennootschap in het kader van de 4e pijler! 

Multifiscale aanpak: 
Een brede waaier aan hulpmiddelen en materialen om u te helpen tijdens gesprekken met uw klanten.

Productomschrijving
Plan for Life + is een pensioenproduct dat de volgende kenmerken combineert:
 

 • Tak 21: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd rendement van 0% en een mogelijke winstdeling gekoppeld aan de potentiële winsten van de onderneming.
 • Tak 23 (behalve voor RIZIV en VAPZ): Een potentieel rendement gekoppeld aan interne beleggingsfondsen.

Bij overlijden, en volgens de gekozen formule is de prestatie:

 • De reserve 
 • De reserve met een minimaal overlijdenskapitaal 
 • De reserve verhoogd met een overlijdenskapitaal

Doelgroep
Plan for Life + is een individuele levensverzekeringscontract dat onderschreven kan worden in het kader van de 2e, 3e en 4e pijler, binnen de volgende fiscale kaders:

2e pijler:

 • Een individuele pensioentoezegging (IPT)
 • Een RIZIV-pensioenovereenkomst (medische beroepen)
 • Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
 • Een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen als natuurlijk persoon (POZ)
 • Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

 3e pijler:

 • Pensioensparen
 • Langetermijnsparen

 4e pijler:

 • Sparen met de vennootschap

Het preciezere doelpubliek hangt af van het fiscale kader. Het product biedt beleggingsfondsen voor verschillende risicoprofielen aan.

Productkenmerken
Fondsen
Plan for Life + wil een oplossing bieden aan mensen die op zoek zijn naar een originele verzekeringsformule met vele facetten, een soepel en moduleerbaar voorzorgsplan en een belastingvoordeel. Naargelang hun persoonlijke situatie (beleggingsdoelstellingen, ervaring en kennis, financiële middelen, Risicobereidheid en hun beleggingshorizon) hebben zij, dankzij uw advies, keuze uit: 

 • Tak 21: reserve samengesteld door de totaliteit van de netto geïnvesteerde en gedesinvesteerde bedragen, gekapitaliseerd aan de gewaarborgde intrestvoet en verhoogd met de winstdeling
 • Tak 23: keuze uit 4 fondsen (zie hieronder) alsook de optie LifeCycle:
  o Gemengde fondsen
  o Aandelenfondsen
  o Obligatiefondsen
  o Monetaire fondsen

Optie LifeCycle:
Verschillende LifeCycle-strategieën zijn beschikbaar in tak 23 van het product en kunnen geactiveerd worden per fiscaal kader. Het uitgangspunt van de optie LifeCycle is eenvoudig: het kapitaal en de premies worden progressief en automatisch van volatielere fondsen naar minder volatiele fondsen overgedragen, en dat naarmate de einddatum van het contract nadert. De blootstelling aan het globale risico (doorheen de tijd) varieert voor elkeen van de LifeCycle-strategieën, gezien zij afgestemd zijn op verschillende risicoprofielen.

Aanvullende dekkingen
Het is ook mogelijk om in bepaalde fiscale kaders aanvullende dekkingen te onderschrijven, met name bij overlijden ten gevolge van een ongeval (aanvullend overlijdenskapitaal) of bij arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidsrente, overbruggingsrente).

Premies:
Minimum 600 euro op jaarbasis.

Fiscale informatie
Plan for Life + is een individuele levensverzekeringscontract dat onderschreven kan worden in het kader van de 2e en 3e pijler, waarmee de klant fiscaalvoordelig kan sparen. 

Hoe een offerte of contract verkrijgen?
U kan gemakkelijk een offerte of een contract opmaken via Prolink Life Plan. Heeft u vragen over dit product? Contacteer uw sectormanager Leven.

Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Vereenvoudigd adviesproces
 • Klantgerichtheid 
 • Beperkte tussenkomst, met name door de opties LifeCycle 
 • Gericht op de ESG-factoren
Heb je een vraag?
Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8:30 en 17:00
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.