Speciaal voor MakelaarsAllianz Opportunity

Allianz Opportunity (classificatie SFDR artikel 8*) is gelanceerd om de klanten van 'Invest for Life' in staat te stellen hun contracten over te hevelen naar een meer defensieve tak 23-oplossing.
Een aantrekkelijke oplossing voor klanten die hun belegging ‘Invest for Life3A’ of ‘Invest for Life Dynamic3A’ nieuw leven willen inblazen. Het heeft een potentieel hoger rendement dan een zuiver tak 21-contract dankzij de combinatie van tak 21 met tak 23, maar met een beperkt risico.
* Classificatie SFDR artikel 8: het product promoot ecologische en/of sociale kenmerken, ook al is dat niet het belangrijkste voor het product, noch voor het beleggingsproces.

Om uw klant te bedanken voor zijn trouw, biedt Allianz een premie aan ten belope van 2%* van het bedrag dat van bij het begin is overgedragen en toegekend aan het tak 23-beleggingsfonds. Deze premie wordt aan uw klant toegekend wanneer deze zich voor een nieuwe periode van meer dan acht jaar verbindt.

* De voorwaarden voor toekenning van de getrouwheidspremie zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.

Een brede waaier aan hulpmiddelen en materialen om u te helpen tijdens gesprekken met uw klanten.

Productomschrijving
Deze vier producten zijn levensverzekeringscontracten van de 4e pijler die verplicht volgende kenmerken combineren:
 

 • Tak 21: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd rendement van 0% en een mogelijke winstdeling gekoppeld aan de potentiële winsten van de onderneming.
 • Tak 23: Een potentieel rendement gekoppeld aan 1 of 2 beleggingsfondsen volgens het gekozen product.

  De klant kan ook een aanvullende overlijdensdekking toevoegen. 

Doelgroep
"Allianz Opportunity” betreft vier levensverzekeringsproducten die zich uitsluitend richten op klanten die meer dan 8 jaar hebben belegd in een contract Invest for Life3A of Invest for Life Dynamic3A en die, vóór de einddatum van hun contract, hun reserve willen overdragen naar een van deze producten. Deze retailbeleggers zijn voorzichtig en beschikken over een beleggingshorizon van minimum 8 jaar.

 •  Allianz Opportunity3A Defensive / Allianz Opportunity3A Moderate: voor klanten met een contract Invest for Life 3A
 •  Allianz Opportunity Dynmic3A Defensive / Allianz Opportunity Dynmic3A Moderate: voor klanten met een contract Invest for Life Dynamic3A

Het product biedt een brede waaier aan beleggingsfondsen die beheerd worden door verschillende beheerders van activa.

Productkenmerken
Fondsen

 Allianz Opportunity3A Defensive: 

 •  50% van de premie in Invest for Life3A (fonds van tak 21: de opgebouwde reserve is het totaal van de netto geïnvesteerde en gedesinvesteerde bedragen, gekapitaliseerd aan de gewaarborgde interestvoet en verhoogd met de winstdeling)
 • 50% van de premie in Allianz GI Defensive Mix (tak 23 – gemengd fonds)

 Allianz Opportunity3A Moderate: 

 •  50% van de premie in Invest for Life3A (fonds van tak 21: de opgebouwde reserve is het totaal van de netto geïnvesteerde en gedesinvesteerde bedragen, gekapitaliseerd aan de gewaarborgde interestvoet en verhoogd met de winstdeling)
 • 25% van de premie in Allianz GI Defensive Mix (tak 23 – gemengd fonds)
 • 25% van de premie in Allianz Immo Invest (tak 23 – aandelenfonds)

 Allianz Opportunity Dynamic3A Defensive:

 •  50% van de premie in Invest for Life Dynamic3A (fonds van tak 21: de opgebouwde reserve is het totaal van de netto geïnvesteerde en gedesinvesteerde bedragen, gekapitaliseerd aan de gewaarborgde interestvoet en verhoogd met de winstdeling).
 • 50% van de premie in Allianz GI Defensive Mix (tak 23 – gemengd fonds)

Allianz Opportunity Dynamic3A Moderate: 

 •  50% van de premie in Invest for Life Dynamic3A (fonds van tak 21: de opgebouwde reserve is het totaal van de netto geïnvesteerde en gedesinvesteerde bedragen, gekapitaliseerd aan de gewaarborgde interestvoet en verhoogd met de winstdeling)
 • 25% van de premie in Allianz GI Defensive Mix (tak 23 – gemengd fonds)
 • 25% van de premie in Allianz Immo Invest (tak 23 – aandelenfonds)

Premies:

 • Eerste storting van minimaal 6.200 euro (komende van de opgebouwde reserve in het vroegere contract Invest for Life3A of Invest for Life Dynamic3A)
 • Bijkomende stortingen zijn niet mogelijk

Bonus:
Bij de intekening van een nieuw contract belegt Allianz Benelux NV namens de klant een bedrag gelijk aan 2% van de eerste storting in fondsen van de tak 23.
Optionele dekking: een overlijdensdekking in tak 21 en tak 23 van respectievelijk 130% en 100% van de nettostortingen verminderd met eventuele opnames.

Fiscale informatie
De vier producten "Allianz Opportunity” zijn beleggingsproducten van de 4e pijler waarmee de klant kan sparen bovenop het fiscaal sparen. 

Hoe een contract verkrijgen?
U kan gemakkelijk een contract opmaken via ProLink Life. Heeft u vragen over dit product? Contacteer uw sector manager leven.

Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Maximale transparantie
 • Volledige commerciële ondersteuning: een brede waaier aan hulpmiddelen en materialen om u te helpen tijdens gesprekken met uw klanten. 
Heb je een vraag?
Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8:30 en 17:30
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door de verzekeraar.
Hiervoor is de verzekeraar echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die beschikbaar is.
Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas van toepassing vanaf 1 januari 2023.
De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de informatie die reeds beschikbaar is en kan nog gewijzigd en/of aangevuld worden vanaf 1 januari 2023.

Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.