Speciaal voor MakelaarsPensioen / Overlijden

De groepsverzekering, eenvoudiger dan ooit. Een flexibel en makkelijk te beheren aanvullend pensioenplan dat uw werknemers vooruitzicht biedt op een rustig en comfortabel pensioen.
Allianz LifeCycle Pension Plan
Voor werknemer 
Breed gespreide belegging met dynamisch risico beheerde multi-asset fondsen
Door 100% digitale beheersplatform voor werkgevers 
de risico- en activaspreiding worden automatisch aangepast gedurende de levenscyclus 
 • Bekroonde multi-assetmanager met meer dan 60 jaar ervaring
 • Risico-management expertise van Risklab (Risk Advisory Experts – AllianzGI
 • 2 risicoprofielen: moderate & growth optie
 • Rekening gehouden met de omstandigheden van elke individuele werknemer of aangeslotene
Cash Balance
 • Een contractueel vastgelegd rendement
 • De fondsen en asset mix
 • De maandelijkse bijdragen  
Afhankelijk van de risk appetite van de werkgeverop de pensioenbelofte bewaard als buffer in collectief fonds
Allianz Collective Pension Plan
De producten die in tak 21 en in tak 23 worden aangeboden, maken het mogelijk om efficiënt in te spelen op de specifieke financieringsbehoeften van de groepsverzekering en met name op de wettelijke rendementsgarantie van 1,75% ten laste van de werkgever.
De combinatie van tak 21 en tak 23 is een toekomstgerichte oplossing, die des te efficiënter is omdat u met het Allianz Collective Pension Plan profiteert van de expertise van Allianz op dit gebied. De kwaliteit en de diversiteit van de Employee Benefits-fondsen en de begeleiding door gekwalificeerde beheerders bieden potentieel interessante vooruitzichten. 
Tot slot stelt het door Allianz ingevoerde buffersysteem de werkgever in staat om het hoofd te bieden aan de marktschommelingen, die gemakkelijk te compenseren zijn dankzij een buffer. Hij kan zijn werknemers dus met een gerust hart een efficiënte groepsverzekering aanbieden.
Voor werknemer 
Mogelijkheid om de groepsverzekering te financieren door gediversifieerd te beleggen in tak 23-fondsen eventueel in combinatie met tak 21.
Door 100% digitale beheersplatform voor werkgevers 


Ontdek Allianz LifeCycle Pension Plan, een kant-en-klaar breed gespreid beleggingsmandje op basis van 6 EB fondsen, ontworpen in samenwerking met Risklab, een expert op het gebied van beleggingen en risico-advies en het expertisecentrum voor risicobeheer bij Allianz Global Investors.

Ga naar de ALPP-leermodule over Allianz LifeCycle Pension Plan en bespreek met je klanten-werkgevers deze exclusieve aanpak in groepsverzekeringen voor kmo’s. 

Productomschrijving
Allianz LifeCycle Pension Plan voor werknemers is een groepsverzekering in tak 23 die volgens de lifecycle-filosofie beheerd wordt. De verdeling over de verschillende activaklassen wordt voor iedere aangeslotene jaarlijks automatisch op de verjaardag aangepast, rekening houdend met de resterende beleggingshorizon. Hoe korter de resterende tijd tot het pensioen, hoe minder risico wordt genomen in de beleggingsportefeuille.

Dit product biedt een goede balans tussen risico en rendement, rekening houdend met het risicoprofiel dat de werkgever gekozen heeft. Er is een actieve herbalancering van de assetallocatie per aangeslotene, en de gebruikte fondsen voor de lifecycle hanteren een dynamisch risicobeheer.

EB fondstypes:

 • EB Target Absolute Return 
 • EB Target Volatility 4 
 • EB Target Volatility 8 
 • EB Target Volatility 12
 • EB Global Bonds ESG
 • EB Global Equities ESG

Doelgroep
Deze verzekering richt zich op werkgevers van kleine, middelgrote en grote ondernemingen die het pensioen van hun werknemers willen aanvullen, gebruik makend van het optimaal evenwicht tussen rendement en risico met een financiering in lifecycle tak 23. 

Dit product ontzorgt de werkgever, want deze moet zich niet meer bekommeren over de investeringskeuze en over riskmanagement.

Basiswaarborgen

 • Leven
  Uitbetaling van de reserve die conform het reglement werd opgebouwd
 • Overlijden
  Uitbetaling van de reserve die conform het reglement werd opgebouwd

Optionele waarborgen

Overlijden
Volgens de gekozen formule:

 • De reserve met een minimum kapitaal overlijden
 • De reserve verhoogd met een kapitaal overlijden

Ongevallenrisico
Een aanvullend overlijdenskapitaal bij ongeval (indien de verzekerde overlijdt binnen de 12 maanden als rechtstreeks gevolg van een ongeval).
Bij arbeidsongeschiktheid

 • Een premievrijstelling
 • Een arbeidsongeschiktheidsrente

Hoe kan u een offerte of contract aanvragen?
Contacteer uw Senior Consultant Employee Benefits of uw Accountmanager ‘Life’.

Productomschrijving
Het cash balance-product is een groepsverzekering voor werknemers die in tak 23 beheerd wordt. De werkgever bepaalt in het pensioenreglement het bijdrageniveau en het rendement dat hij op de bijdragen zal waarborgen. Deze bijdragen worden in een collectief fonds in tak 23 beheerd. Wanneer de financiële markten goed presteren, wordt er een buffer aangelegd voor periodes waarin het marktrendement lager ligt dan het gewaarborgde rendement voor de aangeslotenen. 

EB fondstypes:

 • EB Target Absolute Return 
 • EB Target Volatility 4 
 • EB Target Volatility 8 
 • EB Target Volatility 12
 • EB Global Bonds ESG
 • EB Global Equities ESG

Doelgroep
Deze verzekering richt zich op werkgevers van de middelgrote en grote ondernemingen die het pensioen van hun werknemers willen aanvullen, gebruik makend van het dynamisch rendement dat samengaat met een financiering in collectieve kapitalisatie tak 23. Het is geschikt voor werkgevers die zelf de controle willen behouden over de investeringskeuze en het riskmanagement van de investeringen. 

Basiswaarborgen

 • Leven: uitbetaling van de reserve die conform het reglement werd opgebouwd
 • Overlijden: uitbetaling van de reserve die conform het reglement werd opgebouwd

Optionele waarborgen

Overlijden
Volgens de gekozen formule:

 • De reserve met een minimum kapitaal overlijden
 • De reserve verhoogd met een kapitaal overlijden

Ongevallenrisico
Een aanvullend overlijdenskapitaal bij ongeval (indien de verzekerde overlijdt binnen de 12 maanden als rechtstreeks gevolg van een ongeval)

Bij arbeidsongeschiktheid

 • Een premievrijstelling
 • Een arbeidsongeschiktheidsrente

Hoe kan u een offerte of een contract aanvragen?
Contacteer uw Senior Consultant Employee Benefits of uw Accountmanager ‘Life’.

Productomschrijving
Het product Allianz Collective Pension Plan is een groepsverzekering van het type vaste bijdragen, dat wordt gefinancierd in tak 23, eventueel gecombineerd met tak 21, door middel van collectieve kapitalisatie.

Het is een flexibele groepsverzekering, die de werkgever de keuze laat over het bijdrageniveau, de mogelijke fondsen en de manier waarop hij zijn buffer – of spaarreserve – zal aanleggen.

Deze buffer buffer zal de werkgever helpen om eventuele tekorten in de wettelijke minimumrendementsgarantie te dekken en het hoofd te bieden aan eventuele periodes van ongunstige markten*

* Een groepsverzekering in tak 23 omvat bepaalde risico’s. Ze voorziet niet in een kapitaal of rendementsgarantie.
De waarde van de onderliggende fondsen kan variëren, zowel positief als negatief, afhankelijk van de evolutie van de financiële markten.
De wet voorziet in een gewaarborgd minimumrendement  voor de aanvullende pensioenprestaties bij loontrekkende aangeslotenen. Wordt dit rendement niet bereikt bij pensionering of reserveoverdracht voor een aangeslotene, dan moet u als werkgever het verschil aanzuiveren.

Het principe van de buffer: 2 werkwijzen naar keuze van de werkgever

Wanneer de door de werkgever bepaalde bufferdoelstelling is bereikt, wordt 100% van het rendement toegekend aan de aangeslotenen.

Afhankelijk van het rendement van het financieringsfonds:

Rendementen die het gegarandeerde minimumrendement overschrijden, worden toegewezen aan de vorming van de buffer. Dat gebeurt in progressieve schijven, bepaald op basis van het rendementsniveau van het financieringsfonds.

Wanneer de door de werkgever bepaalde bufferdoelstelling is bereikt, wordt 100% van het rendement toegekend aan de aangeslotenen.

Afhankelijk van de buffergrootte:

Rendementen die het gegarandeerde minimumrendement overschrijden, worden toegewezen aan de vorming van de buffer in verhoudingen die worden bepaald in functie van de buffergrootte.

Klantendoelgroep
Dit product is bedoeld voor werkgevers met middelgrote en grote ondernemingen die het pensioen van hun leden wensen aan te vullen door gebruik te maken van de dynamische rendementen, gekoppeld aan Tak 23 en gefinancierd in collectieve kapitalisatie. Het is geschikt voor werkgevers die het rendement van de Tak 23-fondsen wensen te gebruiken om het toe te kennen aan de aangeslotenen en om een buffer op te bouwen.  Het doel is om de leden een aantrekkelijk aanvullend pensioenkapitaal aan te bieden en tegelijk de financiering ervan veilig te stellen om het hoofd te bieden aan marktschommelingen. 

Basiswaarborgen

 • Leven: uitkering van de reserve die volgens de reglementering werd opgebouwd
 • Overlijden: uitkering van de reserve die volgens de reglementering werd opgebouwd

Optionele uitgebreide waarborgen

Overlijden
Afhankelijk van de gekozen formule:

 • de reserve met een minimum kapitaal overlijden
 • de reserve plus een kapitaal overlijden

Ongevalsrisico
Een bijkomend overlijdenskapitaal bij ongeval (indien de verzekerde binnen de 12 maanden overlijdt ten gevolge van een ongeval).
In geval van arbeidsongeschiktheid

 • een premievrijstelling
 • een arbeidsongeschiktheidsrente

Hoe vraag ik een offerte of contract aan?
Neem contact op met uw Senior Consultant Employee Benefits of uw Account Manager ‘Life’.

Heb je een vraag?
Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8:30 en 17:00
Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Breed aanbod dat uw klantenbestand nog versterkt en uitbreidt
 • Toon uw expertise met state-of-the-art-producten, opgebouwd volgens de modernste technieken en ondersteund door professionele assetmanagers die meer dan 60 jaar ervaring hebben.
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.