Speciaal voor Makelaars


Hypothecair krediet

Allianz biedt u hypothecaire leningen aan, zodat u uw klanten het beste kredietpakket kunt aanbieden.

Productomschrijving
Het hypothecair krediet is een krediet op lange termijn waarbij je geld leent voor het financieren van de aankoop, de bouw of verbouwing van een woning. Het wordt meestal vergezeld van een hypothecaire inschrijving op de woning als waarborg voor de kredietverstrekker

WIE MAG HET GEREGLEMENTEERD HYPOTHECAIR KREDIET AANGAAN?
Drie voorwaarden moeten worden vervuld om een hypothecair krediet bij Allianz te kunnen afsluiten:

 • een natuurlijke persoon zijn (werknemer, zelfstandige, titularis van een vrij beroep, ...)
 • zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in België hebben bij het aangaan van het krediet
 • hoofdzakelijk handelen voor privédoeleinden, vreemd aan handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten

WIJZEN VAN TERUGBETALING VAN DE HYPOTHECAIRE KREDIETOVEREENKOMSTEN

1. TERUGBETALING DOOR AFLOSSING VAN KAPITAAL: ALLIANZ RESIDENTIAL MORTGAGE
Principe: Elke maand betaalt u een gedeelte van intresten en een gedeelte van kapitaal.
Het bedrag aan intresten is degressief en wordt berekend op het kapitaalsaldo.

Vaste mensualiteiten: Elke maand betaalt u een vaste last die een gedeelte intresten en een gedeelte kapitaal omvat. Het gedeelte intresten, dat in het begin van het krediet belangrijk is, vermindert met de tijd, terwijl het gedeelte kapitaal met de tijd toeneemt. Vaste maandelijkse aflossingen: Elke maand betaalt u een vast gedeelte van het opgenomen kapitaal evenals de intresten op het saldo van uw schuld terug. De maandelijkse aflossing zal dalen naargelang het einde van het contract.

2. TERUGBETALING VAN HET KAPITAAL OP VASTE TERMIJN
In deze formule wordt het kapitaal terugbetaalbaar bedongen in één keer op de einddatum.
Tijdens de hele duur betaalt u slechts rente. Deze formule is geschikt indien u op termijn voorziet over een belangrijke geldsom te beschikken, bv. door de verkoop van onroerend goed, de uitbetaling van een levensverzekering.

Allianz biedt 3 kredietformules* van terugbetaling van het kapitaal op vaste termijn aan:

 • Allianz Secured Mortgage: Vaste termijnkrediet al dan niet met bijkomende waarborg
 • Allianz Guaranteed Mortgage: Vaste termijnkrediet met hypothecair mandaat. − Deze kredietvorm kan enkel worden toegekend wanneer de bestaande reserves (inventariswaarde) van de bestaande bijkomende waarborg groter zijn dan het gevraagde kredietkapitaal.
 • Het overbruggingskrediet: Allianz Bridging Mortgage: Het overbruggingskrediet is een hypothecair krediet van korte duur dat gewoonlijk wordt toegekend in afwachting van een vastgoedtransactie. De operatie speelt zich gewoonlijk als volgt af: u koopt of bouwt een woning die u, geheel of gedeeltelijk, wenst te financieren aan de hand van de verkoopprijs van uw huidige woning. U kent de precieze datum van deze verkoop niet, maar u hebt wel al het geld nodig om uw nieuwe woning te betalen. Het overbruggingskrediet verleent u die mogelijkheid.
 • Het overbruggingskrediet wordt toegekend voor zover Allianz beschikt over een hypotheekstelling met betrekking tot één van beide woningen in het kader van een ander krediet.

 *Opgepast In deze formules vormt de naleving van de bepalingen en de voorwaarden van kredietovereenkomst geen garantie voor de terugbetaling van het opgenomen kredietbedrag; U dient zelf de nodige voorbereidingen te treffen zodat het opgenomen kredietbedrag op de einddatum kan worden terugbetaald.

COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE WIJZEN VAN TERUGBETALING
Meerdere wijzen van terugbetaling, te weten: − door vaste mensualiteiten − door vaste maandelijkse aflossingen − op vaste termijn kunnen worden gecombineerd in eenzelfde akte van kredietopening met verschillende voorschotovereenkomsten

AANVERWANTE VERZEKERINGSCONTRACTEN
De vermelde levensverzekeringscontracten hebben als doel de klant en zijn gezin te beschermen.

TIJDELIJKE OVERLIJDENSVERZEKERING − Deze verzekering waarborgt de terugbetaling van het kapitaal, van het krediet of zijn schuldsaldo voor het geval u zou overlijden. − Deze verzekering dekt hetzij een gelijkblijvend kapitaal voor kredieten op vaste termijn, hetzij het nog verschuldigde saldo van het kapitaal voor kredieten met afnemend kapitaal. − Indien het gezin over twee beroepsinkomens beschikt, is het wenselijk de overlijdensdekking over de twee kostwinners te verdelen in verhouding tot die twee inkomens. − Om uw nabestaanden te beschermen is het aangeraden om een overlijdensverzekering te onderschrijven. Deze verzekering kan onderschreven worden bij Allianz Benelux NV of bij een andere verzekeringsmaatschappij. Het is aangeraden om te onderzoeken hoe fiscaal gezien de dekking best kan verdeeld worden in de gevallen waar er meer dan één consument zich engageert in het krediet.

DE VERZEKERING TEGEN BRAND EN AANVERWANTE GEVAREN − Indien het krediet wordt gewaarborgd door een of meerdere bestaande gebouwen evenals bij een krediet met het oog op een nieuwbouw, kunt u een verzekering aangaan tot dekking van het risico van beschadiging van het (de) in waarborg aangeboden onroerend(e) goed(eren), een verzekering van het type brand en aanverwante gevaren voor zijn (hun) wederopbouwwaarde. Onder aanverwante gevaren verstaat men bijvoorbeeld natuurrampen, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, water- en stookolieschade, glasbreuk. − Wat de appartementen betreft, sluit de gemeenschap van eigenaars of het mede-eigendom, vertegenwoordigd door de syndicus, over het algemeen een globale polis af voor het geheel van het gebouw, met inbegrip van alle private gedeelten en van de gemeenschappelijke delen. − Om ongemakken te vermijden wordt er best een brandverzekering afgesloten. Deze verzekering kan onderschreven worden bij Allianz Benelux NV − die een globale formule Home Plan en bijzonder concurrerende tarieven voorstelt − of bij een andere verzekeringsmaatschappij.

HOE EEN AANVRAAG TOT HYPOTHECAIR KREDIET VERSTUREN?
Gebruik uitsluitend de nieuwe kredietaanvraag die beschikbaar is op MyAllianzBroker Portal / Hypothecaire Kredieten.

 • Druk de volledig ingevulde kredietaanvraag af en laat die ondertekenen door alle partijen
 • Scan de ondertekende versie als PDF en download die, voeg alle noodzakelijke bijlagen toe als PDF

Overige informatie is beschikbaar in ons document download centrum.
Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Maximale transparantie
 • Volledige commerciële ondersteuning: een brede waaier aan hulpmiddelen en materialen om u te helpen tijdens gesprekken met uw klanten. 
Heb je een vraag?
Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8:30 en 17:00
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.