Speciaal voor MakelaarsArbeidsongevallen

De verplichte arbeidsongevallenverzekering dekt de medewerkers van uw klanten tijdens hun beroepsactiviteit en het woon-werkverkeer.
Een persoonlijk beheerder die verantwoordelijk is voor de afhandeling van alle schadegevallen van uw klant.
24u/24u dekking voor zelfstandige bedrijfsleiders
 • Psychologische bijstand slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen, familie van overleden slachtoffers
 • Persoonlijke begeleiding van slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen bij professionele re-integratie.

Van recente risico’s tot complexe problemen in de verzekeringssector: in onze webinars geven we massa’s praktische tips en handvaten ter ondersteuning, zodat u daarna elk dossier zelfstandig en vlot kan opvolgen. Tijdens de training kan u steeds vragen stellen aan onze experts.
Overige informatie is beschikbaar in ons document download centrum.

 • Basiswaarborgen 
  Deze verzekering dekt het arbeidsongeval van iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst.
 • Sociale bijstand
  Sociale bijstand wordt voorzien voor:

  ✓ de medewerker die het slachtoffer werd van een zwaar ongeval.
  ✓ het gezin, bij overlijden van de medewerker.
 • Vergoeding overeenkomstig de Wet op de Arbeidsongevallen (Wet ’71) met als voornaamste bepalingen; 
  Vergoeding in geval van tijdelijke ongeschiktheid:Vergoeding in geval van tijdelijke ongeschiktheid:
 • ✓ volledige: dagelijkse vergoeding gelijk aan 90% van het gemiddelde loon
  ✓ gedeeltelijke: vergoeding gelijk aan het verschil tussen het loon dat de werknemer verdiende voor het ongeval en het loon dat hij ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt.
 • Vergoeding voor blijvende ongeschiktheid: 
  In dit geval wordt de vergoeding aangepast aan het ongeschiktheidspercentage berekend volgens de wettelijk vastgestelde criteria 
 • Medische kosten:
  De wet voorziet een terugbetaling van de kosten die verband houden met het arbeidsongeval en van de verplaatsingskosten, beperkt tot het barema RIZIV
 • Overlijden:
  De wet voorziet een betaling van een rente aan de begunstigden:

  ✓ Lijfrente voor de echtgeno(o)t(e): kan naargelang het huwelijksstelsel oplopen tot 30% van het basisloon van de overleden werknemer 
  ✓ Rente voor de kinderen tot 18 of 25 jaar (volgens de verlenging van de kinderbijslag): 15% van het basisloon van het slachtoffer, opgetrokken tot 20% voor wezen van vader en moeder
  ✓ Begrafeniskosten: 30x het gemiddeld dagloon

 • Productomschrijving
  De wettelijke verzekering Arbeidsongevallen kent enkele beperkingen:

  ● Financiële beperking: het wettelijk maximum
  ● Een beperking tot de beroepsactiviteit en woon-werkverkeer
  ● Niet geldig voor zelfstandige bedrijfsleiders
 • Doelgroep:
  Via de verzekering Collectieve ongevallen kan u uw klanten aanvullende waarborgen bieden die daarvoor een oplossing bieden. Deze waarborgen zorgen voor een optimale bescherming van de zelfstandige bedrijfsleider en zijn werknemers.
 • Waarborgen 

  Waarborg ‘Excedent'
  Deze waarborg verzekert werknemers met een bezoldiging boven het wettelijk maximum. Indien zich een arbeidsongeval voordoet zal de werknemer een vergoeding ontvangen die bijna gelijk is aan zijn normale loon.

  Uw klant heeft de keuze in de vergoedingsprincipes: bij het afsluiten van het product kan gekozen worden voor een bepaald vergoedingsprincipe, namelijk ‘Type Wet’ of ‘Veelvouden van bezoldiging’.

  Waarborg ‘24u/24’
  Deze waarborg biedt een oplossing voor elke zelfstandige bedrijfsleider en verzekert zowel tijdens de beroepsactiviteit als in het privé-leven. Het garandeert een vergoeding bij een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, bij overlijden en de medische kosten.Deze waarborg verzekert werknemers met een bezoldiging boven het wettelijk maximum

 • Productomschrijving
  Een werknemer die een ongeval krijgt op het werk of tijdens het woon-werkverkeer, heeft recht op een vergoeding tijdens een bepaalde periode. Dit heet het gewaarborgd loon en wordt integraal uitbetaald door de werkgever. Van deze kosten zal de werkgever slechts 90% recupereren via de verplichte arbeidsongevallenverzekering. Ook de patronale lasten worden niet vergoed.

  De verzekering ‘Gewaarborgd loon na arbeidsongeval’ zorgt ervoor dat een werkgever geen rechtstreekse loonkosten meer heeft bij een arbeidsongeval.

 • Productomschrijving
  Ook als particuliere werkgever is uw klant wettelijk verplicht een product arbeidsongevallen te voorzien indien hij/zij personeel in dienst heeft. Onder arbeidsongevallen verstaan we bijvoorbeeld een poetsvrouw die van een ladder valt tijdens het schoonmaken, of een tuinman die zich kwetst aan een tuinschaar.

  Bij dergelijke ongevallen kan een verzekering als deze van onschatbare waarde zijn. Want als er iets ernstig misgaat, bijvoorbeeld een ongeval met blijvende invaliditeit, bespaart Huispersoneel 'Plus' uw klant oeverloze discussies over aansprakelijkheden en wordt het slachtoffer vergoed. 
 • Waarborg
  De vergoeding binnen deze polis is identiek aan die van een klassieke arbeidsongevallenverzekering. Alleen geniet uw klant bij een Huispersoneel Plus van een gratis uitbreiding voor onbezoldigd personeel, als aanvulling op de tewerkstelling van bezoldigd personeel.

  Belangrijk: Vanaf 1 oktober 2014 dienen, ook voor particulieren, manuele prestaties onder arbeidsovereenkomst steeds aangegeven te worden. Als verzekeraar dienen wij dan ook in het bezit gesteld te worden van het RSZ-nummer/ondernemingsnummer van de werkgever krijgen. Meer informatie vindt u op de website van de sociale zekerheid www.socialsecurtiy.be en Fedris www.fedris.be.
 • Voordelen:
  ✓ Eenvoudig: de premie wordt forfaitair berekend op de aard van de prestaties.
  ✓ Voordelig: de verzekering dekt een onbeperkt aantal personen
  ✓ Slim:  de verzekering dekt zowel bezoldigd als onbezoldigd personeel (voor zover er bezoldigd personeel in dienst is)

Preventiecheck in het verkeer. Het kost slechts tien minuten om een uitgebreide preventiescan voor uw klant om te maken.
 
Ontdek ons online platform voor de preventie van arbeidsongevallen op de werkplek en in het verkeer.

 
Preventiecheck op de werkplek. Het kost slechts tien minuten om een uitgebreide preventiescan voor uw klant om te maken.
 
Via onze tool OAsys kan je een arbeidsongeval snel melden.
Nog geen toegang? Neem contact met de helpdesk op het nummer 02/214.64.30. 
Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid
 • Geen fractioneringskosten
 • Hoge plafonds
Heeft u een vraag of zoekt u hulp?
Dan kan u iedere dag tussen 8:30 en 17:00 bij ons contact center terecht.
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor verzekeringsmakelaars.
Aan bovenstaande informatie kan geen rechten worden verleend buiten deze doelgroep.
Onze accountmanagers leggen u graag uit hoe het in zijn werk gaat.