Gebouw

Waar kunnen wij u bij helpen?
Bel nu met onze schade afdeling 
24/7 staan wij voor jou klaar
Online schade melden
Wanneer u schade heeft, is dat altijd vervelend. Schade kan een grote impact op u hebben. Wij doen er daarom alles aan om de schade zo snel mogelijk te regelen. Om dit mogelijk te maken, is het belangrijk om te weten wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten

Om de schade goed en snel af te handelen, is het belangrijk dat wij over alle benodigde informatie

beschikken. Hoe sneller wij alles compleet hebben, hoe sneller wij de schade kunnen afhandelen.

  • Meld de schade zo volledig en snel mogelijk - (een korte beschrijving van de feiten)
  • Voorkom dat er meer schade ontstaat
  • Is er sprake van een strafbaar feit? Doe dan direct aangifte bij de politie
  • Verzamel zoveel mogelijk bewijs van gestolen of beschadigde spullen (neem foto’s, stuur staving stukken ( bestekken,facturen), …

Vergeet niet het bankrekening nummer en de BTW status

In veel gevallen heeft u bij schade vooral contact met uw makelaar. Ook uw schadebeheerder van Allianz zal in de meeste gevallen via uw makelaar contact met u opnemen. Natuurlijk willen wij u zo snel en zo goed mogelijk van dienst zijn. In het volgende stappenplan ziet u hoe wij dit doen.
Inmiddels heeft u de schade bij ons gemeld. Dat is de eerste stap. Hieronder vindt u de volgende stappen.
Zodra uw melding geregistreerd is, nemen wij deze in behandeling. Hebben wij meer informatie nodig? Dan nemen wij contact met u op. Bij een grote of ingewikkelde schade beoordeelt onze schadebeheerder of er een expert ingeschakeld moet worden. Als wij een expert inschakelen, informeren wij u welk expertisebureau wij hebben ingeschakeld. Wordt er geen expert ingeschakeld? Ga dan naar stap 6.
Bij een grote (brand-)schade schakelen wij vaak een onderzoeker in. Hij of zij onderzoekt het ontstaan van de schade. Het gaat bijvoorbeeld om het achterhalen van de exacte oorzaak van een brand. Maar ook om het onderzoeken wie aansprakelijk is voor de schade. Omdat wij in dat geval de schade kunnen verhalen op iemand anders. Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn kunnen wij aangeven hoe wij de schade verder behandelen.
Als wij een expert inschakelen neemt hij binnen 48 uur contact met u via uw makelaar op en maakt, als het nodig is, een bezoekafspraak met u. De expert komt niet altijd op bezoek. In bepaalde gevallen vindt de expertise telefonisch plaats. De expert beoordeelt de oorzaak en omvang van de schade. Hij bespreekt ook wat u verder kunt verwachten in dit traject. Als de expert alle benodigde gegevens heeft, stelt hij een rapport op. 

Tegen-expert
U heeft altijd het recht een eigen expert in te schakelen. Dat noemen wij een tegen-expert. Als u gebruik wilt maken van een tegen-expert, adviseren wij u dit met uw verzekeringsmakelaar te bespreken. De kosten van de tegen-expert betalen wij in geval van dekking conform onze barema's voorzien in onze polis. De kosten van de tegen-expert voor onderzoek naar de oorzaak van de schade blijven voor uw rekening. (tenzij anders bepaald in uw verzekeringscontract)
Rust er een hypotheek of of een onderpand op het pand waar schade aan is? Dan moeten wij soms de bank of de pandeiser informeren en vragen aan wie we de schade moeten betalen. Dat doen we als de schade meer dan € 25.000,- is. Wij moeten hun toelating krijgen om U te vergoeden. Anders moeten wij de bank of de pandeiser vergoeden.
De schadebeheerder van Allianz beoordeelt met behulp van de beschikbare informatie of uw schade verzekerd is en welk bedrag wordt betaald.
Als wij alle benodigde informatie hebben ontvangen, informeren wij u over de afwikkeling van uw schade.
Helaas is niet iedere schade verzekerd. Is een schade niet verzekerd, dan wijzen wij uw claim af. Wij vertellen u hierbij altijd waarom wij de schade niet vergoeden en waar u dit in de polisvoorwaarden kunt lezen. Bent u het na het lezen van de polisvoorwaarden niet eens met de afwijzing? Bespreek dit dan met uw verzekeringsmakelaar. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.
Wij vinden het belangrijk om u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent met onze werkwijze of service. Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met uw makelaar. Kan uw verzekeringsmakelaar de klacht niet voor u oplossen? Geef uw klacht dan hier aan ons door.