De tienjarige aansprakelijkheidsverzekering stelt u in staat te voldoen aan de wettelijke verplichting verzekering tienjarige BA (op basis van de wet Peeters voor professionals uit de bouwsector)
 
  • Formule "afzonderlijke werf": als je bouwheer, promotor en/of aannemer bent en een afzonderlijke werf van a tot z uitvoert.
  •  
  • Formule abonnement: de meest voordelige als je verscheidene werven per jaar uitvoert.
 
  • De individuele polis: een polis die ofwel alleen de verzekeringsnemer ofwel de aannemer en zijn onderaannemers dekt
  • Globale polis: een polis voor alle dienstverleners aan de werf
  • Het verzekeringsattest wordt bij de onderschrijving onmiddellijk uitgereikt. Op die manier kan je de werken zo snel mogelijk starten.
Maar als u de ABR bij ons plaatst voor hetzelfde bouwproject, krijgt u een premiekorting van 5%

Als u binnen de wettelijke perken blijft:

  • 500.000 € * als de waarde van de wederopbouw van het gebouw bestemd voor bewoning hoger ligt dan 500.000 € *
  • De herbouwwaarde als die onder de 500.000 € * ligt

* bedrag geïndexeerd op basis van het ABEX-index van 5/2007, zijnde 654 (Indexen - ABEX), de 500.000 zijn het bedrag van 2007…

Geen probleem, Construct Plan voorziet ook een extra wettelijke waarborg om de kapitalen te verhogen zo nodig. Uw makelaar kan u daarover verder informeren.
Laat u verzekeren tegen schade aan het gebouw van de buur, veroorzaakt door een gedekte schade aan uw bouwwerk
Laat u verzekeren tegen waterdichtheidsgebreken op voorwaarde dat deze posten van het bouwwerk gecontroleerd worden
  • Allianz garandeert u een vergoeding bij schade aan de "afwerking en uitrusting", op voorwaarde dat deze posten gecontroleerd worden
Wat zijn de wettelijke dekkingen van de verzekering tienjarige BA?

  • Op basis van de wet van 31/5/2017, gepubliceerd op 9/6/2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector, en de latere publicaties die de wet aanpassen.

Zijn er verschillende verzekeringsformules voor de Tienjarige BA?

De wetgever laat de volgende formules toe:

Scroll horizontaal om meer te zien

 

Individuele verzekering of een verzekering die een onderdeel van de werken dekt

(een polis per aannemer, architect, dienstverlener)

Globale verzekering die de totaliteit van de werken dekt

(globale polis onderschreven voor rekening van alle verzekeringsplichtigen)

Afzonderlijke werfpolis

Conform wet

Beste formule

Abonnementspolis

Goedkoopste formule

Beste formule & goedkoopste formule

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.