Verzekering BA Ondernemingen

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid ondernemingen (BA ondernemingen) is een verzekering die de schade verzekert die toegebracht is aan derden door een zelfstandige of een kmo in het kader van hun activiteit, of na levering van hun producten of na de uitvoering van hun werk, of ook nog aan goederen die hun worden toevertrouwd.

Dekking van uw extracontractuele BA uitbating (burgerrechtelijke aansprakelijkheid) voor de schade toegebracht aan derden in het kader van de verzekerde activiteit, onder meer in de volgende gevallen: 
 
 • Door brand, vuur, ontploffing, rook of water
 • Door een accidentele milieuaantasting
 • Door burenhinder, 
 • Door onderaannemers (persoonlijke aansprakelijkheid blijft uitgesloten),
 • Door werftoestellen, al dan niet ingeschreven (verkeersrisico enkel voor ingeschreven toestellen).

Dekking van uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade:
 
 • Aan toevertrouwde goederen om aan te werken, 
 • Aan goederen die als werkinstrument worden gehuurd of geleend (<30 dagen)
 • Aan gebouwen van derden die gratis ter beschikking gesteld of gehuurd worden (<30 dagen).  
Dekking van uw contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden:
 
 • Door uw producten na hun levering
 •  Door uw werken na hun uitvoering.
 • Strafrechtelijke verdediging van de verzekerde
 • Burgerlijk verhaal tegen derden
 • 1.500.000 euro, 2.500.000 euro of 5.000.000 euro voor lichamelijke schade, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade vermengd (andere bedragen op maat)
 • Allianz verzekert de schade die voorvalt tijdens de duur van het contract.
 • Uitbreiding in BA Na Levering: als de verzekerde de activiteiten stopzet (niet wegens faillissement) en het contract wordt opgezegd, blijft de waarborg verworven voor elke schade die zich voordoet binnen de 12 maanden na stopzetting van de activiteit. Voorwaarde is wel dat de oorspronkelijke oorzaak van de schade zich heeft voorgedaan tijdens de duur van het contract.
Tijdsduur en schade BA Uitbating
Welke gebieden dekt de verzekering BA Uitbating?
 • In BA Uitbating is er dekking in heel de Europese Unie. Voor uitgevoerde werken buiten de EU: voorafgaande aanvaarding door de maatschappij. 
 • In BA Na Levering verzekert Allianz u over de hele wereld behalve VS – Canada (optionele dekking mogelijk).
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.