Excedentaire lonen verzekering

De Excedentaire lonen verzekering van Allianz verzekert je werknemers die een bezoldiging hebben boven het wettelijk maximum. Indien zich een arbeidsongeval voordoet zal je werknemer een vergoeding ontvangen die bijna gelijk is aan zijn normale loon

  • Dekt uw werknemers tegen arbeidsongevallen (AO) voor het gedeelte van hun loon dat hoger is dan het wettelijke loonplafond AO
  • Dekt uw werknemers tegen ongevallen die buiten de beroepsactiviteit gebeuren

 

  • Overlijden
  • Blijvende invaliditeit
  • Tijdelijke ongeschiktheid
  • Medische kosten
Wat zijn de voorwaarden om als een arbeidsongeval beschouwd te worden?

Zeg niet zomaar arbeidsongeval tegen elk ongeval op de werkvloer. Wij zetten voor jou de voorwaarden op een rijtje waaraan een ongeval moet voldoen om als een arbeidsongeval beschouwd te worden.

Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval?

Het ongeval moet gebeuren tijdens en door de uitoefening van de arbeidsovereenkomst. Het spreekt voor zich dat een arbeidsongeval gelinkt moet zijn aan de beroepsactiviteit van het personeelslid. Dit betekent echter niet dat een arbeidsongeval enkel en alleen op de werkvloer kan voorvallen. Ook buiten de traditionele werkuren kan dit, wanneer het gezag van de leidinggevenden nog steeds geldt.

Het is ook essentieel dat het ongeval gebeurt door de uitoefening van het werk. Stel, twee van je werknemers krijgen ruzie om een privésituatie en dit leidt tot een letsel bij één van beide. Zoiets is geen arbeidsongeval, want er is geen link met de uitvoering van het werk.

Een arbeidsongeval kan ook gebeuren op de normale weg naar en van het werk. Wanneer één van je werknemers met de fiets naar het werk komt en onderweg omvergereden wordt door een roekeloze bestuurder, dan wordt dit ook vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar. De normale weg hoeft niet noodzakelijk de kortste weg te zijn. Het is best mogelijk dat je werknemer om bepaalde redenen (bv. wegenwerken) een andere route verkiest.

Het ongeval moet een plotse gebeurtenis zijn.
Contact met elektriciteit of vuur is hiervan een duidelijk voorbeeld. Maar als je werknemer een hartaanval krijgt doordat hij jarenlang last had van stress, dan is dit geen plotse gebeurtenis.

De oorzaak moet extern zijn.
Wanneer een zware doos op een werknemer valt, dan is dit een arbeidsongeval. Wanneer een werknemer een hersenbloeding krijgt in de auto op weg naar het werk, dan is dit geen arbeidsongeval.

Het ongeval moet een letsel veroorzaken.
Dit moet niet noodzakelijk een fysiek letsel zijn, zoals een verstuiking, breuk of brandwonde. Ook een mentaal letsel (zenuwinzinking) kan in bepaalde gevallen als een arbeidsongeval gezien worden.

Gewaarborgd loon na een arbeidsongeval

Werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid een tijdlang recht op hun volledige loon. Is de arbeidsongeschiktheid te wijten aan een arbeidsongeval, dan neemt de arbeidsongevallenverzekeraar een groot deel van de kosten daarvan op zich. Maar als werkgever moet jij toch nog een bepaald gedeelte zelf betalen. Hoe kan je dat vermijden?

Hoe werkt dit?

Gewaarborgd loon
Een werknemer die arbeidsongeschikt is na een arbeidsongeval (of een ongeval op weg naar en van het werk), heeft tijdens een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon. Met andere woorden, tijdens die periode krijgt hij zijn volledige loon uitbetaald door zijn werkgever.

Wat betaal jij als werkgever?
Als werkgever recupereer jij maar 90% van de kosten voor het gewaarborgd loon. Ook je patronale lasten worden niet vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar.

Concreet zal jij als werkgever dus opdraaien voor:

  • 10% van het basisloon (dit is wettelijk beperkt) van de maand volgend op het ongeval
  • De patronale lasten van de maand volgend op het ongeval

Ligt het loon evenwel hoger dan het wettelijk maximum, dan zal je ook dit gedeelte boven het basisloon moeten betalen tijdens de eerste maand na het ongeval.

Hoe verhelp je dit?
Je kan jezelf als werkgever deze kosten besparen door de verzekering Gewaarborgd loon na arbeidsongeval te onderschrijven. Op die manier zorg je ervoor dat je arbeidsongevallenverzekering alle kosten bij een ongeval meteen dekt.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.