De Machinebreuk verzekering dekt de schade aan de in de polis vermelde machines, op het vermelde adres, tegen een reeks interne of externe oorzaken.
Een op maat gewaarborgde dekking aangepast aan uw noden
  • De schade met een inwendige oorzaak: materiaal-, constructie- of montagefouten of –gebreken, trillingen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, oververhitting, warmlopen, vastlopen door wrijving
  • De schade met een uitwendige oorzaak: menselijke fout (toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme, kwaadwilligheid), falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of regeltoestel, toevallig ontbreken van smering, elektrisch risico, vallen, stoten, botsen, vreemde substantie, wind, storm, vorst, ijs
  • Schade aan voetstukken en funderingen (andere dan deze door brand of ontploffing)
  • Noodzakelijke afbraakkosten, nodig voor herstelling of vervanging, en kosten voor wederopbouw
  • Kosten om de verzekerde (en beschadigde) voorwerpen uit het water te halen of vrij te maken
  • Kosten voor herstelwerkzaamheden buiten normale werkuren, voor het inschakelen van technici uit het buitenland, voor versneld vervoer
  • Schade aan stoomketels en andere stoomapparaten (eigen gebrek)
  • Facultatieve uitbreiding tot mobiele-, werf- of hijstoestellen, eventueel daar inbegrepen de diefstal- en brandrisico’s (enkel voor die mobiele machines) 
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.