Objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing

De Objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing is een verzekering die een ruime dekking biedt bij brand, ontploffingen, lichamelijke letsels en materiële schade. 

 
 • Bij brand of ontploffingen
 • Voor lichamelijke letsels en materiële schade, inclusief immateriële schade die uit deze laatste voortvloeit, zoals genots- en winstderving, onderbreking van activiteiten, productie-stilstand, werkloosheid.
 • Reddingskosten, intresten, kosten en honoraria van advocaten en experts worden ten laste genomen binnen de perken van het verzekerde bedrag


 • Lichamelijke letsels: tot 24.487.404,96 euro
 • Materiële schade: tot 1.224.370,24 euro

Een verzekering BA Uitbating kan in veel gevallen een oplossing bieden.
Enkele voorbeelden van mogelijke problemen:

 • Je bent schilder en maakt ongewild een verfplek op een muur die helemaal niet geschilderd diende te worden.
 • Eén van je werknemers rijdt met zijn vorkheftruck een klant omver.
 • Tijdens een huisbezoek loop je een antieke vaas omver.

Een verzekering BA Uitbating dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van een bedrijf voor schade aan derden. De schade moet veroorzaakt zijn door een fout van (een medewerker van) de onderneming.

Het kan gaan om materiële schade (bijvoorbeeld de kapotte vaas), lichamelijke schade (de gewonde voorbijganger) of immateriële gevolgschade (de schade die ontstaat omdat een derde partij goederen die beschadigd zijn niet kan gebruiken).

Ook immateriële schade is mogelijk verzekerd, al is dit soms een optionele dekking. Bij Allianz is dit onder bepaalde voorwaarden gedekt tot een bedrag van 250.000 euro.

Het is mogelijk om in de verzekering BA Uitbating een aantal aanvullende waarborgen op te nemen:

 • BA na levering
 • Een dekking voor toevertrouwde goederen
 • Immateriële schade
 • Rechtsbijstand

De schade kan zowel binnen als buiten de onderneming voorvallen. Alle activiteiten van de onderneming zijn gedekt. In bepaalde gevallen is het wel mogelijk dat je activiteiten die je uitvoert buiten de Europese Unie, vooraf expliciet moet melden aan de verzekeraar opdat deze verzekerd zouden zijn. Of jij dit ook moet doen, lees je best na in de algemene voorwaarden van je verzekering.

Belangrijk is dat het moet gaan om niet-contractuele aansprakelijkheid. Wanneer je een inbreuk pleegt op een contractuele overeenkomst met een klant, dan kan je voor de eventuele schadevergoeding niet rekenen op de tussenkomst van de verzekeraar.

De premie voor een verzekering BA Uitbating hangt af van de activiteit, de verzekerde waarborgen en kapitalen, het aantal personeelsleden en/of de omzet van het bedrijf. Een verzekering BA Uitbating bevat meestal een vrijstelling.

Krijg je in je bedrijf soms goederen in bewaring waaraan je moet werken? Denk bijvoorbeeld aan auto’s, meubels of elektronische toestellen die hersteld dienen te worden. Zorg dan dat je verzekerd bent voor schade die je aan die goederen zou veroorzaken.
 

Een bijkomende waarborg kan helpen
Wanneer je aan zo’n toevertrouwd voorwerp schade toebrengt, dan is dit niet automatisch gedekt in je polis BA Uitbating. Je moet daartoe een aanvullende waarborg ‘toevertrouwde goederen’ onderschrijven. Ook voorwerpen die gratis aan je toevertrouwd zijn, kunnen daarin verzekerd worden. Idem dito voor gehuurde goederen en onroerende goederen. Belangrijk is wel dat je de algemene voorwaarden van je polis goed naleest, zodat je perfect weet wat jouw polis precies dekt.

Een BA-dekking voor toevertrouwde goederen dekt de materiële schade aan de toevertrouwde goederen tijdens de uitoefening van je activiteit. Stel dat je een TV-toestel moet herstellen, maar dat bij het verplaatsen op de grond laat vallen, dan is de schade gedekt in de waarborg ‘toevertrouwde goederen’.

Ook immateriële gevolgschade is verzekerd. Stel, je bent een garagehouder en moet het onderhoud aan een taxi uitvoeren. Een medewerker let niet goed op en rijdt met een ander voertuig tegen de taxi. Daardoor is de taxi gedurende een week immobiel en kan de klant zijn job niet uitoefenen. Het inkomstenverlies dat hij oploopt, noemen we immateriële gevolgschade.

Het spreekt voor zich dat een polis BA Uitbating en een dekking voor toevertrouwde goederen geen eenvoudige verzekeringsproducten zijn. Je doet er dan ook goed aan om je te laten bijstaan door een makelaar. Die zal je alle informatie bezorgen over de mogelijke dekkingen.

Wanneer je werken uitvoert voor of diensten levert aan klanten, dan bestaat de kans dat een tijd nadien schade aan het licht komt. Voorbeelden zijn waterschade na een slechte reparatie van het sanitair of een voedselvergiftiging na een restaurantbezoek.

Kan je als ondernemer hiervoor een verzekering onderschrijven?
Dat kan zeker. De dekking ‘BA na levering’ verzekert je tegen je aansprakelijkheid op dit vlak. Vaak is dit een aanvullende waarborg bij je polis BA Uitbating.

Welke schade van derden is verzekerd?

 • lichamelijke schade (zoals medische kosten voor de zieke klanten van het restaurant)
 • materiële schade (de waterschade in de woning)
 • immateriële gevolgschade

De dekking geldt voor de activiteiten wereldwijd. Bij Allianz zijn Canada en de Verenigde Staten standaard niet gedekt, maar kan dit eventueel wel toegevoegd worden.

Een dekking BA na levering is zeker geen overbodige dekking en hoort thuis in de verzekeringsportefeuille van elk bedrijf.

Wettelijke verplichting

Een ‘verzekering Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid na brand of ontploffing’ is wettelijk verplicht voor bepaalde publiek toegankelijke inrichtingen. Voorbeelden daarvan zijn cafés, restaurants, hotels, discotheken … maar ook winkels met een oppervlakte groter dan 1.000 m2 (verkoopruimte en opslagplaats), stations en rusthuizen.

Het feit dat het om een ‘objectieve aansprakelijkheid’ gaat, betekent dat het slachtoffer dat schade lijdt door een brand of ontploffing recht heeft op een schadevergoeding, zonder dat hij of zij moet aantonen dat de uitbater van de inrichting een fout begaan heeft. De polis biedt een dekking tot 14,8 miljoen euro voor lichamelijke letsels en tot 743.000 euro voor materiële schade. Beide bedragen gelden per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers.

Eigenaars of uitbaters van inrichtingen die zo’n verzekering moeten afsluiten en dit niet doen, lopen bij een brand of ontploffing het risico op burgerlijke en strafrechterlijke vervolging. Ook een sluiting van de inrichting is een mogelijk gevolg.

Een verzekering Objectieve aansprakelijkheid Brand en Ontploffing is wettelijk verplicht voor een aantal publiek toegankelijke inrichtingen.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.