De bedrijfsschadeverzekering van Allianz

De bedrijfsschadeverzekering van Allianz verzekert de continuïteit van je onderneming na een ernstig schadegeval (bijvoorbeeld bij een zware brand). Daarnaast bevat de verzekering een dekking voor omzetverlies en voor extra kosten die je moet maken om je omzet te redden.
Met de bedrijfsschadeverzekering van Allianz kan je een faillissement voorkomen na een ernstige bedrijfsschade
 
  • Brand, ontploffing, implosie, bliksem, aanraking (door bliksem getroffen voorwerpen en luchtvaartuigen)
 
  • Dekking voor omzetverlies en voor extra kosten die je moet maken om je omzet te redden

Een dekking tegen bedrijfsschade is onmisbaar
Een dekking tegen bedrijfsschade wordt wel eens de levensverzekering van een onderneming genoemd. In de praktijk is de waarborg Bedrijfsschade vaak een optionele dekking in het kader van een brandverzekering voor zelfstandigen of bedrijven.

De waarborg Bedrijfsschade is vaak een optionele waarborg.
De waarborg speelt in op de economische en financiële gevolgen die een schadegeval voor een onderneming kunnen hebben. Denk aan een brand waarbij een belangrijk deel van het machinepark van een bedrijf in vlammen opging. In zo’n geval komt de continuïteit van de onderneming in het gedrang. De waarborg Bedrijfsschade zorgt er net voor dat die continuïteit door een financiële tegemoetkoming gegarandeerd wordt. Je beschikt dan immers over de nodige middelen om de productie meteen opnieuw op te starten en je klanten verder te bedienen.

De vergoeding gebeurt onder de vorm van een dagvergoeding of op basis van de brutomarge van je bedrijf.

Hoe verzeker je best je computerinfrastructuur en data?
Je IT-infrastructuur en data zijn cruciaal voor het succes van je zelfstandige activiteit: desktop-pc’s, laptops, servers … ze zijn onmisbaar geworden voor zowat alle ondernemers. Het is dan ook verstandig om je IT-toestellen te verzekeren tegen schade en diefstal.


Wat omvat een dergelijke verzekering?

Deze verzekering dekt zowel vaste als draagbare toestellen. Slijtage aan toestellen of diefstal van een toestel dat onbeheerd achtergelaten werd, zijn niet gedekt. Om de precieze verzekeringsvoorwaarden te kennen, neem je best contact met je makelaar.

Aanvullende waarborg: Software

De kans bestaat ook dat onvoorziene omstandigheden schade aanrichten aan je software of databestanden. Ook dit kan, als optie, verzekerd worden binnen Restart. Allianz vergoedt dan de kosten om gegevens en programma’s manueel opnieuw in te voeren vanuit een back-ups of vanuit oorspronkelijke programma’s of bestaande documenten. 

Ook de opzoekingskosten om deze gegevens of programma’s opnieuw samen te stellen worden vergoed. De analyse- en programmeerkosten evenwel niet.

Uitgesloten zijn onder andere verlies van data door slijtage, verlies van gegevens die afkomstig zijn van illegale kopieën …

Wat dekt een polis Machinebreuk?
Een polis Machinebreuk dekt de kosten van de herstelling en vervanging van machines in geval van accidentele schade. Optioneel kunnen een aantal extra waarborgen onderschreven worden, zoals:
 

  • versneld vervoer van onderdelen.
  • hulp van technici uit het buitenland.

Wat omvat een dergelijke verzekering?
Voor veel zelfstandigen en kmo’s is een goed draaiend machinepark een essentiële voorwaarde voor zakelijk succes. Machines die beschadigd zijn en niet naar behoren werken, hebben een negatieve impact op de rendabiliteit en kunnen tot financiële verliezen leiden. Ongeacht of je eigenaar of huurder bent van machines is een sluitende verzekeringsdekking noodzakelijk.

Vaste machines en mobiele machines

Zowel vaste machines (industriële productiemachines, technische installaties, verwarmings- en koelinstallaties …) als mobiele machines (werftoestellen, vorkheftrucks …) kunnen verzekerd worden. 

In de bijzondere voorwaarden van je contract wordt een lijst opgenomen van de verzekerde machines (met aard, model/type, serienummer, …). 

Schade door een interne oorzaak is gedekt voor vaste machines, maar is een aanvullende waarborg voor mobiele machines.

Verschil met onderhoudscontract

Een polis Machinebreuk verschilt grondig van een onderhoudscontract, dat bijna steeds tussenkomt bij niet-accidentele schade. Beide vullen elkaar dus zeer goed aan. Voor een voorstel op maat van je activiteit en machinepark neem je best contact op met je makelaar.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.