Premie-inkomen Allianz Benelux na derde kwartaal 2021 bedraagt 2,8 miljard euro

Allianz Benelux heeft de eerste drie kwartalen van 2021 solide afgesloten, met een premie-inkomen van 2,8 miljard euro. Het operationeel resultaat bedraagt 172,7 miljoen euro en de combined ratio komt uit op 95,8%. Deze resultaten worden beïnvloed door een herverzekeringstransactie aan het begin van dit jaar. Genormaliseerd voor deze herverzekeringslast is de combined ratio 90,5%. De New Business Margin in de Leven-portefeuille bedraagt 2,5%.1

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 10-11-2021.

  • Premie-inkomen: 2,8 miljard euro (2020: 2,7 miljard euro)
  • Operationeel resultaat: 172,7 miljoen euro (2020: 242,6 miljoen euro)
  • Nettoresultaat: 102,0 miljoen euro (2020: 146,0 miljoen euro)
  • New Business Margin: 2,5% (2020: 2,2%)
  • Combined ratio: 95,8% met herverzekeringstransactie (2020: 87,9%) 
    90,5 % zonder herverzekeringstransactie

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde Q3-cijfers van Allianz SE (www.allianz.com).

Het premie-inkomen in de Benelux is gestegen met 1,6%. Bij de Leven-activiteiten komt het premie-inkomen uit op 1.544 miljoen euro. Dat is een stijging van 1,7% vergeleken met 2020 (1.519 miljoen euro). In België daalde het premievolume enigszins ten opzichte van 2020, terwijl er in Nederland sprake was van een significante stijging. Het premie-inkomen van de Niet-Leven-activiteiten in de Benelux bedroeg 1.228 miljoen euro. Dat is een stijging van 1,4% vergeleken met 2020 (1.211 miljoen euro). 
Het operationeel resultaat bedraagt voor Leven 99,4 miljoen euro, een daling van 14,4% vergeleken met 2020 (116 miljoen euro). Dit verschil komt vooral doordat er in 2020 sprake was van enkele incidentele baten. Onderliggend laat de NBM net als in 2020 een gezonde groei zien van 2,5%. Bij het Niet-Leven-bedrijf is het operationeel resultaat 73,3 euro (126,5 miljoen in 2020), als gevolg van het eenmalige effect van een interne herverzekering. 
Joos Louwerier, Regional CEO van Allianz Benelux: “Deze resultaten laten zien dat we goed op koers zijn. Ze vormen een solide basis waar we de komende jaren verder op kunnen bouwen. Het gehele Allianz Benelux-team heeft deze resultaten verwezenlijkt. Ik ben iedereen dankbaar voor de inzet voor onze klanten, zoals bij de afhandeling van de schade van de overstromingen in de Benelux. Er is hard samengewerkt door alle teams en afdelingen om onze verzekerden en makelaars te helpen. Gezamenlijk hebben we een groot deel van de claims al volledig afgewikkeld. De nog lopende zaken betreffen grotere schaden waarbij de vaststelling of reparatie meer tijd vergt. Ik ben trots op deze inspanningen, waarmee we dagelijks onze belofte, Behind you for what’s ahead, richting onze klanten waarmaken. 

Scroll horizontaal om meer te zien

Premie-inkomen

 
Leven                                                              1.544 (2020: 1.519)
Niet-Leven  1.228 (2020: 1.211) 
Totaal 2.772 (2020: 2.729) 

Scroll horizontaal om meer te zien

Operationeel resultaat

 
Leven 99,4 (2020: 116,0)
Niet-Leven  73,3 (2020: 126,5)
Totaal 172,7 (2020: 242,6)

Scroll horizontaal om meer te zien

Netto resultaat

 
Leven 50,1 (2020: 65,7)
Niet-Leven  51,9 (2020: 80,3)
Totaal 102,0 (2020: 146,0)