Premie-inkomen Allianz Benelux in eerste kwartaal 2021 bedraagt 1,1 miljard euro

Allianz Benelux heeft een gedegen eerste kwartaal achter de rug, met een omzet van 1,082 miljard euro en een operationeel resultaat van 18,8 miljoen euro. 1 De schaderesultaten zijn dit kwartaal beïnvloed door een eenmalige herverzekeringstransactie, die tot stand is gekomen in samenspraak met de aandeelhouder. De combined ratio komt door deze transactie dit kwartaal uit op 109,0% (91,2% in het eerste kwartaal van 2020), genormaliseerd voor de eenmalige last op 92,0%. De New Business Margin in de Levenportefeuille verbeterde tot 2,2% (1,9% in 2020).

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 12-05-2021.

  • Premie-inkomen: 1,082 miljard euro (2020: 1,087 miljard euro)
  • Operationeel resultaat: 18,8 miljoen euro (2020: 70,2 miljoen euro)
  • Nettoresultaat: -17,4 miljoen euro (2020: 15,1 miljoen euro)
  • New Business Margin: 2,2% (2020: 1,9%)
  • Combined ratio: 109,0% (2020: 91,2%), 92,0% zonder herverzekeringstransactie

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde jaarcijfers van Allianz SE (www.allianz.com).

Het premie-inkomen van de Leven-activiteiten in de Benelux bedroeg 542 miljoen euro. Dat is een lichte daling van 1,4% vergeleken met 2020 (549 miljoen euro). In België en Luxemburg daalden de premievolumes enigszins ten opzichte van 2020. In Nederland was sprake van een behoorlijke stijging.

Het premie-inkomen van de Niet-Leven-activiteiten in de Benelux bedroeg 540 miljoen euro, een lichte stijging van 0,5% vergeleken met 2020 (537 miljoen euro). 

De Leven-resultaten komen voor het eerste kwartaal van 2021 uit op 25,1 miljoen euro, een daling van 38% vergeleken met 2020 ((40,5 miljoen euro). Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door een seizoenseffect. Onderliggend laat de NBM een gezonde toename zien van 1,9% naar 2,2%. Bij het Niet-Leven-bedrijf is het operationeel resultaat -6,3 miljoen euro (29,7 miljoen in 2020). Dit lagere resultaat is grotendeels het gevolg van de eerdergenoemde eenmalige herverzekeringstransactie in dit eerste kwartaal. 
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: "Deze cijfers reflecteren een sterke onderliggende performance. Ze laten zien dat wij onszelf voortdurend verbeteren en dat onze medewerkers goed werk verrichten, ondanks de lastige Covid-situatie waarin wij nog steeds verkeren. Dit is ook een moeilijke tijd voor onze klanten en makelaars. We hebben in het eerste kwartaal van 2021 weer laten zien dat we in staat zijn om te gaan met deze uitdagingen. Ook in het volgende kwartaal gaan we door met het verbeteren van onze performance, zodat we onze medewerkers, klanten en makelaars optimaal kunnen bijstaan.”

Scroll horizontaal om meer te zien

Premie-inkomen

 
Leven                                                              542  (2020: 549)
Niet-Leven 540  (2020: 537)
Totaal 1082 (2020: 1087)

Scroll horizontaal om meer te zien

Operationeel resultaat

 
Leven 25,1 (2020: 40,5)
Niet-Leven -6,3 (2020: 29,7)
Totaal 18,8 (2020: 70,2)

Scroll horizontaal om meer te zien

Netto resultaat

 
Leven -13,1 (2020: 16,2)
Niet-Leven -4,3  (2020: -1,1)
Totaal -17,4  (2020: 15,1)