Allianz versnelt de klimaatstrategie

Allianz Group heeft het nieuwe dummy duurzaamheidsrapport  gepubliceerd. Tegelijkertijd heeft Allianz dummy bekend gemaakt nog sterker bij te dragen aan een klimaatneutrale economie, onder meer met nieuwe richtlijnen voor olie en gas.

Dit zijn de nieuwe, ambitieuze klimaatbeloftes:

  • Allianz gaat de uitstoot van broeikasgassen door Allianz-vestigingen en -activiteiten in meer dan 70 markten beperken tot netto nul in 2030, in plaats van 2050 zoals oorspronkelijk gepland.
  • Vanaf 1 januari 2023 hanteert Allianz strengere richtlijnen voor de eigen beleggings- en schadeverzekeringsactiviteiten op het gebied van olie en gas.
  • Vanaf het begin van 2025 gaat Allianz van de grootste koolwaterstofproducenten eisen dat ze zich verbinden aan de belofte ‘klimaatneutraal tegen 2050 bij verzekeringen en investeringen op bedrijfsniveau’.