Premie-inkomen Allianz Benelux in eerste halfjaar 2021 bedraagt 1,9 miljard euro

Allianz Benelux heeft een gedegen eerste halfjaar achter de rug, met een premie-inkomen van 1,949 miljard euro en een operationeel resultaat van 90,8 miljoen euro. De combined ratio komt uit op 101,6%, als gevolg van het onmiddellijk effect van een herverzekeringstransactie. Genormaliseerd voor deze herverzekeringslast is de combined ratio 93,5%. De New Business Margin in de Leven-portefeuille bedraagt 2,3%.

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 06-08-2021.

  • Premie-inkomen: 1,949 miljard euro (2020: 1,877 miljard euro)
  • Operationeel resultaat: 90,8 miljoen euro (2020: 178,1miljoen euro)
  • Nettoresultaat: 37,0 miljoen euro (2020: 97,7 miljoen euro)
  • New Business Margin: 2,3% (2020: 2,3%)
  • Combined ratio: 101,6% (2020: 85,5%) met herverzekeringstransactie
    93,5% zonder herverzekeringstransactie

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde jaarcijfers van Allianz SE (www.allianz.com).

Het premie-inkomen van de Leven-activiteiten in de Benelux bedroeg 1058 miljoen euro. Dat is een stijging van 6,7% vergeleken met 2020 (992 miljoen euro). In België daalde het premievolume enigszins ten opzichte van 2020. In Nederland was er een bijzonder hoge stijging. Het premie-inkomen van de Niet-Leven-activiteiten in de Benelux bedroeg 891 miljoen euro, een lichte stijging van 0,7% vergeleken met 2020 (885 miljoen euro). 
De Leven-resultaten komen voor het eerste halfjaar van 2021 uit op 64,4 miljoen euro, een daling van 21% vergeleken met 2020 (81,9 miljoen euro). Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door enkele incidentele lasten. Onderliggend laat de NBM net als in 2020 een gezonde groei zien van 2,3%. Bij het Niet-Leven-bedrijf is het operationeel resultaat 26,4 miljoen euro (96,1 miljoen in 2020), als gevolg van het eenmalige effect van een interne herverzekering. 
Joos Louwerier, sinds 16 juli Regional CEO van Allianz Benelux: “Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest voor Allianz in Azië, heb ik vorige maand de overstap gemaakt naar Allianz Benelux. Ik kijk erg uit naar de nieuwe kansen en uitdagingen die bij deze markten horen. De halfjaarresultaten geven in ieder geval aan dat het bedrijf er goed voor staat. Het is mooi om te zien dat iedereen bij Allianz Benelux in deze lastige periode, met Covid en de overstromingen van afgelopen maand, intensief samenwerkt om onze verzekerden te ondersteunen. Met ons team in de Benelux zijn we goed gepositioneerd om deze goede resultaten voort te zetten en onze dienstverlening aan klanten en business-partners keer op keer verder te verbeteren.”

Scroll horizontaal om meer te zien

Premie-inkomen

 
Leven                                                              1058 (2020: 992)
Niet-leven 891 (2020: 885) 
Totaal 1.949 (2020: 1.877) 

Scroll horizontaal om meer te zien

Operationeel resultaat

 
Leven 64,4 (2020: 81,9)
Niet-leven 26,4 (2020: 96,1)
Totaal 90,8 (2020: 178,1)

Scroll horizontaal om meer te zien

Netto resultaat

 
Leven 17,9 (2020: 45,0)
Niet-leven 19,1 (2020: 52,7)
Totaal 37,0 (2020: 97,7)