Klimaatverandering aanpakken 

Als een van de grootste verzekeraars en investeerders ter wereld zetten wij ons in voor het beperken van de opwarming van de aarde en voor een eerlijke overgang naar een CO2-arme toekomst. We pakken elke kans aan om een beter klimaat te stimuleren met onze middelen, partners, expertise en invloed.
De financiële sector heeft een cruciale rol bij het mogelijk maken van een koolstofarme toekomst. Wij bevinden ons in een unieke positie om de wereldeconomie vorm te geven en financiële systemen te beïnvloeden. Onze klimaatveranderingsstrategie leidt al sinds 2005 tot oplossingen voor het klimaat van morgen.
Wij willen in 2023 100% hernieuwbare energie gebruiken voor onze activiteiten wereldwijd en in 2025 de uitstoot van broeikasgassen per werknemer met 30% verminderen (vergeleken met 2019).
een klimaatneutrale uitstoot van broeikasgassen in onze eigen beleggingsportefeuille in 2050.
25% minder uitstoot in beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties in 2025 (vergeleken met 2019).
hernieuwbare energie bij onze activiteiten als onderdeel van onze RE100-belofte 

Wij onderschrijven de aanbevelingen van de Taskforce Climate Related Financial Disclosures (TCFD) en rapporteren in overeenstemming met deze richtlijnen.

 

Lees meer over onze klimaatgerelateerde financiële verslaglegging