Arbeidsongevallenverzekering voor je personeel

Er gebeuren nog steeds te veel arbeidsongevallen zowel op de werkplek als in het verkeer.

Neemt je bedrijf hiervoor voldoende maatregelen? Ontdek ons preventieplatform om je preventieniveau in te schatten, een actieplan uit te werken en gebruik te maken van tal van preventietools.

Nieuw op het Allianz Prevention Platform? Lees hieronder hoe je kan aanmelden.
Reeds geregistreerd op het Allianz Prevention Platform?
Schat je preventieniveau in met onze twee tools:
 
Wanneer je als zelfstandig ondernemer personeel in dienst hebt ben je verplicht om een arbeidsongevallen verzekering af te sluiten. De arbeidsongevallenverzekering verzekert werknemers tijdens hun beroepsactiviteit en het woon-werkverkeer.
 • Dekt het arbeidsongeval van iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst

 

 • Aan de medewerker die het slachtoffer werd van een zwaar ongeval
 • Aan het gezin bij overlijden van de medewerker

 

 • De vergoeding voor een arbeidsongeval wordt berekend met inachtneming van het basisloon van uw medewerker 
 • Aan het gezin bij overlijden van de medewerker

 

 • Tijdelijke ongeschiktheid
 • Blijvende ongeschiktheid
 • Medische kosten
 • Overlijden: betaling van een rente aan de begunstigden
Arbeidsongevallenverzekering
Als je nalaat een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor je personeel, dan loop je heel wat risico’s. Bijvoorbeeld: een boete (ambtshalve aansluiting) betalen en zelf moeten opdraaien voor alle kosten van een arbeidsongeval.
arbeidsongeval

Als zelfstandige bedrijfsleider ben je niet standaard meeverzekerd. Een uitbreiding is mogelijk zodat je zelf ook 24/24 verzekerd bent.

 

We care about our customers.

Kies met het Allianz Medical Plan voor een optimaal ziekteverzekeringspakket dat alle uitgaven van uw werknemers dekt​

 

Rechtsbijstand auto
Arbeidsongeval loon

Met de aanvullende verzekering excedentaire lonen zijn je werknemers verzekert die een bezoldiging hebben boven het wettelijk maximum

 

Geldt een arbeidsongevallenverzekering ook voor privé ongevallen?

Privé ongevallen zijn gedekt tegen bepaalde voorwaarden.

Om als arbeidsongeval beschouwd te kunnen worden, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Een en ander betekent dat ongevallen in de privésfeer sowieso geen arbeidsongevallen zijn, en dus ook niet vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekering. Denk aan een werknemer die zijn enkelbanden scheurt tijdens een voetbalwedstrijd en daardoor een maand arbeidsongeschikt is. Het feit dat het niet om een arbeidsongeval gaat, neemt niet weg dat jij als werkgever het gewaarborgd maandloon van de betrokken werknemer moet betalen ...

We willen je dan ook een gouden tip meegeven. Het is voor jou als werkgever perfect mogelijk om ook privé ongevallen van werknemers te verzekeren in je arbeidsongevallenverzekering. Dit heeft een dubbel voordeel:

 • De werknemer krijgt een betere vergoeding na zijn privé ongeval.
 • Jij moet het eerste maandloon weliswaar eerst zelf betalen, maar kunt het nadien recupereren van je verzekeraar.

Op welk loon wordt de vergoeding van een arbeidsongeval berekend?

Er is een beperking tot het wettelijk maximum.

Een werknemer die arbeidsongeschikt is door een arbeidsongeval, krijgt een vergoeding op basis van zijn loon. Maar dit loon is beperkt. Voor 2015 bedraagt het maximum 40.927,18 euro. Voor werknemers met een hoger jaarloon, zal de vergoeding ook beperkt zijn, precies omdat in de berekening ervan rekening gehouden wordt met een maximumloon van € 40.927,18. Het verschil tussen hun loon en de vergoeding die ze krijgen van de arbeidsongevallenverzekeraar is dan ook aanzienlijk.

Hoe kan jij hierop inspelen als werkgever? Door een aanvullende waarborg ‘excedentaire lonen’ te onderschrijven. Daarbij de vergoedingen na een arbeidsongeval berekend op basis van het reële loon. Dit zorgt ervoor dat het inkomensverlies na een arbeidsongeval zeer beperkt is.

Wat als je geen arbeidsongevallenverzekering afgesloten hebt voor je personeel?

wettelijke verplichting.
Heb je personeel in dienst? Dan moet je die werknemer(s) verzekeren tegen arbeidsongevallen. Dat is verplicht vanaf de eerste werknemer en vanaf de eerste werkdag van elk personeelslid.

Geen verzekering afgesloten?
Wanneer je nagelaten hebt om je werknemers te verzekeren tegen arbeidsongevallen, zal je aangesloten worden door het Fonds voor arbeidsongevallen. Je zal dan een bijdrage (lees: boete) moeten betalen die rekening houdt met het aantal werknemers en de periode waarvoor je geen verzekering afgesloten hebt. Hoe langer die periode, hoe hoger de bijdrage. Opgelet, bijdrage kan fors oplopen: wanneer je langer dan 12 maanden geen verzekering had, ligt de bijdrage hoger dan € 200 per werknemer en per maand.

Jij draait op voor de kosten
Wordt (één van) je werknemer(s) het slachtoffer van een arbeidsongeval in de periode dat je geen arbeidsongevallenverzekering had, dan zal hij of zij toch vergoed worden door het Fonds voor arbeidsongevallen. Daarna zal het fonds de uitgekeerde vergoeding verhalen op jou, bovenop de bijdrage voor ambtshalve aansluiting. Je riskeert ook strafrechtelijk vervolgd te worden.

Regel alles tijdig
Kort samengevat: sluit tijdig een arbeidsongevallenverzekering af voor je werknemer(s). Het bespaart je veel problemen achteraf.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00. 
 
Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een makelaar bij jou in de buurt.