Allianz Benelux sluit 2022 af met een uitstekend operationeel resultaat van 345,2 miljoen euro.

  • Premie-inkomen: 3.446 miljoen euro (2021: 3.830 miljoen euro) 
  • Operationeel resultaat: 345,2 miljoen euro (2021: 211,8 miljoen euro) 
  • Nettoresultaat: 217,0 miljoen euro (2021: 121,3 miljoen euro) 
  • New Business Margin: 2,8% (2021: 2,6%)
  • Combined ratio: 92,5% (2021: 95,3%) 

Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 17-02-2023. Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde jaarcijfers van Allianz SE (www.allianz.com).

“Allianz Benelux sluit 2022 goed af. Net als de voorgaande jaren hebben we solide resultaten behaald. Gezien de uitdagende marktomstandigheden in 2022 een prestatie waar wij trots op zijn.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich in Nederland door een stevige groei in Leven en Midcorp Niet-Leven. Daarnaast hebben we ook in Niet-Leven België de weg naar groei hervonden. De Leven-markt in België en Luxemburg kende daarentegen de nodige uitdagingen als gevolg van marktvolatiliteit. Het fundament om in 2023 verder te groeien is echter gelegd.

In 2022 hebben we de dienstverlening richting onze klanten en verzekeringsmakelaars wederom naar een hoger niveau kunnen brengen. Hun gewaardeerde feedback was voor al onze segmenten in Leven en Niet Leven beter dan in 2021. Het is goed om te merken dat onze digitale ondersteuning voor makelaars en klanten steeds meer gebruikt wordt. Innovatie realiseren wij samen met hen en is erop gericht om in nauw overleg impactvolle stappen vooruit te maken. Dat deze werkwijze haar vruchten afwerpt, is voor onze teams een stimulans om die lijn ook dit jaar verder door te trekken.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de grote inzet van alle Allianz Benelux-medewerkers, waarvoor ik iedereen hartelijk wil bedanken. Ik kijk ernaar uit om ons in 2023 weer volop in te zetten voor verdere groei. Met een sterke focus op de ervaring van klanten en makelaars en met producten en services die helpen de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden.”

- Joos Louwerier, Regional CEO Allianz Benelux

Het premie-inkomen 2022 komt uit op 3.446 miljoen euro. Voor Niet-Leven steeg het premie-inkomen met 2,4% tot 1.582 miljoen euro. Voor Leven was het premie-inkomen 1.864 miljoen euro (2021: 2.285 miljoen euro), een daling van 18,4%.
Het operationeel resultaat is 345,2 miljoen euro (211,8 miljoen in 2021). In de Leven-portefeuille nam het operationeel resultaat toe met 49,3% tot 160,1 miljoen euro (2021: 107,2 miljoen euro). Vooral in België was er sprake van een fors hogere beleggingsmarge. Onderliggend laat de new business margin ten opzichte van 2021 opnieuw een gezonde groei zien tot 2,8% (2021: 2,6%).

Voor de Niet-Leven-portefeuille is het operationeel resultaat 185,1 miljoen euro (2021: 104,6 miljoen euro). Het verschil met 2021 is grotendeels het gevolg van een eenmalige herverzekeringstransactie in dat jaar waardoor het resultaat werd gedrukt. De combined ratio voor 2022 komt uit op 92,5% (2021: 95,3%). 

Scroll horizontaal om meer te zien

Premie-inkomen

 
Leven                                                              1.864 (2021: 2.285) 
Niet-Leven 1.582 (2021: 1.545)
Totaal 3.446 (2021: 3.830) 

Scroll horizontaal om meer te zien

Operationeel resultaat

 
Leven 160,1 (2021: 107,2)
Niet-Leven 185,1 (2021: 104,6) 
Totaal 345,2 (2021: 211,8) 

Scroll horizontaal om meer te zien

Netto resultaat

 
Leven 99,0 (2021: 47,0)
Niet-Leven 118,0 (2021: 74,3)
Totaal 217,0 (2021: 121,3)