Dringende hulp nodig na een ongeval of schade ?

Bel ons 24/24 u 7/7d
Voor je voertuig
Dringende hulp nodig? Bel ons:
24/7 staan wij voor jou klaar
Meld je schade online:

Beperkte (mini)omnium schades zoals ruit- en stormschade zijn niet van invloed op uw premie. Bij andere schades betaalt u meer premie als wij deze schade betalen en niet kunnen verhalen.

Wilt u weten wat u na schade betaalt? Neem dan contact op met uw verzekeringsmakelaar 

Schade kunt u altijd door Allianz laten betalen als u daarvoor verzekerd bent. Toch is het soms verstandiger om een schade zelf te betalen. Bijvoorbeeld een kleine schade of als u in korte tijd meer schades heeft gehad. U vermijd dan een stijging van de bonus malus door schade. U mag schade(s) die wij aan u of aan de tegenpartij hebben vergoed alsnog zelf betalen. Weet u niet goed of u een schade wel of juist niet door ons moet laten betalen? Neem dan contact op met uw verzekeringsmakelaar.
Helaas is niet iedere schade verzekerd. Is de geleden schade niet verzekerd, dan zullen wij u een weigeringsbrief sturen, waarin wij uw claim afwijzen. Wij vertellen u hierbij altijd waarom wij de schade niet vergoeden en waar u dit in de polisvoorwaarden kan terugvinden.
Bent u het na het lezen van de polisvoorwaarden het niet eens met het genomen standpunt? Bespreek dit dan met uw verzekeringsmakelaar. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.
Wij vinden het belangrijk om u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent met onze werkwijze of dienstverlening. We spreekt voor zich dat we alles in het werk stellen om u een zo goed mogelijke dienstverlening te laten ervaren. Mocht u alsnog niet tevreden zijn, dan betreuren wij dit natuurlijk.
We doen in elk geval ons best om u de best mogelijke service aan te bieden, maar mocht u alsnog niet tevreden zijn en een klacht wensen te uiten, dan stellen we u voor dat u eerst contact opneemt met uw verzekeringsmakelaar. Kan uw verzekeringsmakelaar u niet verder adviseren, dan staat onze klachtendienst ter beschikking. Geef uw klacht dan aan ons door aan onze klachtendienst op [email protected]
Voor je woning
Bel nu met onze schade afdeling 
24/7 staan wij voor jou klaar
Meld je schade online
Voor je famillie
Bel nu met onze schade afdeling 
24/7 staan wij voor jou klaar
Bekijk wat u kunt doen in geval van schade
Voor je onderneming