Koopkracht beschermen? Binnenkort mogelijk met Allianz

De hoge inflatie zorgt voor heel wat kopzorgen. Terwijl de kosten stijgen, levert je spaargeld nauwelijks rendement op. Je koopkracht gaat zienderogen achteruit. 
De inflatie bereikt wereldwijd recordhoogtes. Ook in Europa flirt ze met de kaap van 10%. Anders gezegd: quasi alles is op één jaar tijd tien % duurder geworden. Eén van de oorzaken is de fors gestegen energiekost. Het zorgt voor heel wat onrust en onzekerheid bij gezinnen en bedrijven. 
Gezinnen betalen meer voor hun levensonderhoud. Bedrijven kijken op tegen hogere prijzen voor energie, materialen, grondstoffen en leveranciers. Ze proberen deze meerkost (gedeeltelijk) door te rekenen aan hun klanten, maar evident is dat zeker niet. Dit weegt op de rendabiliteit van bedrijven en kan op termijn leiden tot afvloeiingen en faillissementen.
Op de aandelenbeurzen zit het ook al niet mee. De koersen van heel wat aandelen zijn in de loop van 2022 gedaald. Gezinnen die een deel van hun spaargeld in aandelen geïnvesteerd hebben, zagen hun inleg meer dan waarschijnlijk krimpen in plaats van groeien. 
En dan heb je nog het geld dat op spaarrekeningen geparkeerd staat. Een spaarrekening is een veilige optie, maar zeker niet de meest rendabele. Ze levert nauwelijks rendement op, en al zeker niet genoeg om je koopkracht veilig te stellen. Heel concreet: als je in augustus 2021 1.000 euro op een spaarrekening stortte, hield je in augustus 2022 nog altijd 1.000 euro over, maar met een inflatie van 10% kan je met dat geld 10% minder kopen dan een jaar geleden. 
Daar ziet het niet naar uit. Centrale banken wereldwijd hebben al enkele maatregelen genomen om de economie af te koelen en de inflatie te doen dalen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de rentevoeten verhoogd. Maar het is intussen duidelijk dat het effect beperkt blijft en dat er nog bijkomende maatregelen zullen nodig zijn. De hoge inflatiecijfers zullen nog een tijdje aanhouden. 
Het is vandaag allesbehalve evident om je koopkracht te behouden. Als je kiest voor een spaarrekening, verlies je sowieso koopkracht. Opteer je voor een belegging in aandelen, dan is het afwachten hoe de financiële markten de komende maanden en jaren verder zullen evolueren. 
Toch wel. Allianz komt binnenkort met een aantal interessante oplossingen om je koopkracht te beschermen. Hou zeker onze website in de gaten, zo kom je er snel meer over te weten. Heb je intussen vragen over je budget en hoe het te beschermen tegen inflatie, dan kan je altijd bij je makelaar terecht. Nog geen makelaar? Vind hier een makelaar in je buurt