Dekking bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid werknemers

Je werkgever kan voor jou collectieve verzekeringen onderschrijven voor het geval dat je arbeidsongeschikt wordt.
Kiest je werkgever voor een rente bij arbeidsongeschiktheid, dan blijft je inkomen gewaarborgd als je tegenslag hebt.

Bij een langdurige ziekte, een privé- of werkongeval val je terug op een ziekenfondsuitkering die lager is dan je huidige inkomen. 

Gelukkig kun je dankzij deze collectieve verzekering rekenen op een aanvulling op jouw maandelijkse uitkering.

Hoeveel de tussenkomst bedraagt, wordt berekend op basis van verschillende factoren, zoals de graad van economische arbeidsongeschiktheid. 

Check dus zeker de voorwaarden in de verzekeringsovereenkomst van je werkgever.

Waarborg premievrijstelling arbeidsongeschiktheid

Heeft je werkgever een waarborg premievrijstelling onderschreven, dan blijven je premies tijdens je arbeidsongeschiktheid doorbetaald door de verzekeraar en

… blijf je aanvullend pensioen opbouwen.

… behouden je nabestaanden het recht op een overlijdenskapitaal indien je sterft tijdens je arbeidsongeschiktheid.

In welke situaties je verzekerd bent, hangt eveneens af van je groepsverzekeringsreglement. 

Dit kan zijn...

Raadpleeg je waarborgen in het verzekeringsreglement van je werkgever en in MyBenefits@Allianz.
Medische kosten arbeidsongeschiktheid
Een ongeval, ernstige ziekte of bevalling brengt medische kosten met zich mee. Een hospitalisatieverzekering via je werkgever dekt mogelijks je ziekenhuiskosten én kosten voor ambulante zorgen.
Hoe vraag ik in geval van arbeidsongeschiktheid
mijn gewaarborgd inkomen aan bij Allianz?
Breng je werkgever op de hoogte van je arbeidsongeschiktheid, want die start de aangifte op.
Je werkgever of Allianz contacteert je om de aangifte te vervolledigen met de nodige documenten.
Doe zo volledig mogelijk aangifte van je arbeidsongeschiktheid (en eventuele verlengingen), zodat wij je zo snel en correct mogelijk kunnen uitbetalen.