• Bij een langdurige ziekte, een privé- of werkongeval val je terug op een ziekenfondsuitkering die lager is dan je huidige inkomen. Kiest je werkgever voor een rente bij arbeidsongeschiktheid, dan kun je rekenen op een aanvulling op jouw maandelijkse uitkering. Zo blijft je inkomen gewaarborgd als je in ziekteverlof bent.
 • Let wel, je rente wordt enkel uitbetaald als de wachttijd of carenztijd verlopen is. Dat is de aanloopperiode van je verzekeringscontract waarin de verzekering nog geen dekking biedt.
 • Hoeveel de tussenkomst bedraagt, hangt af van je groepsverzekeringsreglement en wordt berekend op basis van verschillende factoren, zoals de graad van economische arbeidsongeschiktheid. Biedt je werkgever een cafetariaplan of à-la-carteverloning aan, dan kun je soms zelf de formule voor je rente bepalen. 

 • Raadpleeg bedrag van je rente op je pensioenfiches via MyBenefits@Allianz.

In welke situaties je verzekerd bent, hangt eveneens af van je groepsverzekeringsreglement. Dit kan zijn…
 

 • tijdens je bevallingsverlof,
 • bij ziekte,
 • na een arbeidsongeval,
 • na een privé-ongeval.
Check dus zeker de voorwaarden in de verzekeringsovereenkomst van je werkgever.
 • Als je via je werkgever bij Allianz bent verzekerd voor een rente bij arbeidsongeschiktheid, doe je best zo volledig mogelijk aangifte van je arbeidsongeschiktheid (en eventuele verlengingen). Zo kunnen wij je zo snel en correct mogelijk uitbetalen.
 • Stap 1: verwittig je werkgever van je arbeidsongeschiktheid, want die start de aangifte op.
 • Stap 2: je werkgever of Allianz contacteert je om de aangifte te vervolledigen met de nodige documenten:
  - het aangiftedocument, ingevuld door jezelf en door je arts
  - het attest van het ziekenfonds (mét vermelding van de dagvergoeding in geval van ziekte of privé-ongeval ) of van de wetsverzekeraar (in geval van arbeidsongeval),
  - eventueel een gedetailleerd medisch verslag (o.a. voor psychische aandoeningen).
 • Stap 3:  stuur je aangifte samen met de vereiste documenten op naar Allianz. Dat kan best naar [email protected] of via de post naar het adres dat op de aangifte staat.
 • Ben je langdurig in ziekteverlof, dan heeft dit een invloed op je aanvullend pensioen en overlijdensdekking. Want daarop heb je enkel recht voor de periodes waarin je effectief werkt en loon ontvangt. Ontvang je geen loon, dan zijn ook je premies van je collectieve verzekeringen niet meer betaald

 • Gelukkig kan je werkgever kiezen voor een waarborg premievrijstelling. Die zorgt ervoor dat je premies tijdens je arbeidsongeschiktheid doorbetaald worden door de verzekeraar en dat
 • je aanvullend pensioen blijft opbouwen.
 • de nabestaanden het recht op een overlijdenskapitaal behouden indien je sterft tijdens je arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers kunnen één of beide waarborgen onderschrijven. Via MyBenefits@Allianz vind je op je contractuele pensioenfiche of jij van deze dekking geniet. 

Raadpleeg ook het verzekeringsreglement van je werkgever en om precies te weten waarvoor jij verzekerd bent. In de voorwaarden vind je bovendien terug welke afwezigheden een impact hebben op je collectieve verzekeringen.

Bij korte afwezigheden blijven jouw collectieve verzekeringen meestal wel doorlopen. Dat komt omdat pensioenreglementen bepaalde afwezigheden vaak gelijkstellen met effectief gewerkte periodes, zodat je voor die periodes toch pensioenrechten opbouwt. Het is ook mogelijk dat je werkgever tijdens jouw ziekteverlof de bijdragen voor een tijdje zelf blijft doorbetalen.