Aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen werknemers

Je werkgever kan voor jou een collectief pensioenplan onderschrijven. De premies die je werkgever betaalt, dienen voor de opbouw van je aanvullend pensioen.

Na een actieve loopbaan krijg je van de overheid een wettelijk pensioen. Dit vormt de eerste pensioenpijler.

De pensioenreserve die je opbouwt via je werkgever behoort tot de tweede pensioenpijler en is een aanvulling op je wettelijk pensioen.

Daarnaast kun je ook individueel pensioensparen.

Tak 21 of Tak 23
Hoe zit mijn pensioen in elkaar?

Je werkgever kan de verzekeringspremie voor je aanvullend pensioen beleggen in 

...een tak 21-verzekering, met een kapitaalgarantie en een gewaarborgd rendement. Het rendement is hier laag, vooral met de huidige lage rentevoeten.

...of tak 23-verzekering, zonder kapitaalgarantie of gewaarborgd rendement. Maar de langere beleggingshorizon verlaagt het risico en vergroot de kans op een hoger rendement. 

Welke keuze je werkgever ook maakt, als werknemer loop je geen risico. De Wet op Aanvullende Pensioenen (WAP) voorziet immers een minimale rendementsgarantie.

        Zodra je je wettelijk pensioen aanvraagt, ontvang je van ons een document dat je ingevuld en gehandtekend terugstuurt. Wij doen de rest!
Jouw waarborg premievrijstelling

Je aanvullend pensioen wordt altijd uitbetaald op het moment dat je met wettelijk pensioen gaat. Ook als dat vervroegd is. 

Hoeveel aanvullend pensioen je zal ontvangen, wordt berekend op basis van het pensioenreglement van je werkgever. Daarin lees je ook of je jouw opgebouwde reserve in de vorm van een kapitaal of een rente ontvangt.

Indien je sterft vóór je pensioendatum wordt je opgebouwde reserve uitbetaald aan je nabestaande(n), als je pensioenplan dit voorziet.

Ben je kort afwezig dan blijf je meestal pensioen opbouwen. 

Bij langere afwezigheid blijf je in sommige gevallen pensioenrechten opbouwen dankzij een waarborg premievrijstelling.

… ook kunt gebruiken voor de aankoop van vastgoed
… bij ontvangst op je pensioenleeftijd kunt herbeleggen?
kunt opvolgen in je jaarlijkse pensioenfiche of in MyBenefits@Allianz.