Je werkgever kan voor jou een collectieve overlijdensverzekering onderschrijven. De premie die je werkgever betaalt, waarborgt een overlijdenskapitaal.

 

Als je sterft vóór je pensioendatum, wordt er een kapitaal of een rente uitgekeerd aan je begunstigden.
man maakt een berekening op een telraam
Dekking bij overlijden

Hoeveel de overlijdensdekking bedraagt, staat in het pensioenreglement van je werkgever.

Soms kun je in je verloningspakket zelf kiezen waarvoor de verzekeringspremie wordt ingezet:

  • meer aanvullend pensioen sparen,
  • of een hoger overlijdenskapitaal voor je begunstigden als je sterft vóór je pensionering.

Bovenop de gewone overlijdensdekking      kan je werkgever in sommige  pensioenreglementen kiezen voor een aanvullende verzekering in geval         van overlijden door ongeval (AVRO).

Het totale overlijdenskapitaal ligt in dit        geval hoger.. 

Soms voorziet je pensioenplan bovenop het overlijdenskapitaal nog een wezenrente of bijkomende dekking voor je kind(eren)

Als jij sterft, ontvangt je kroost een tijdelijke rente tot de leeftijd van 18 of 25 jaar

 

Koos je werkgever ook voor een premievrijstelling, dan behouden je nabestaanden het recht op een overlijdenskapitaal indien je sterft tijdens je arbeidsongeschiktheid                                               
In MyBenefits@Allianz vind je terug of je een overlijdensdekking hebt en het bedrag van je overlijdenskapitaal. De voorwaarden raadpleeg je in het verzekeringsreglement van je werkgever.
Wist je dat je je overlijdensdekking ook voor de aankoop van een woning kunt gebruiken?