Een nieuwe mijlpaal in het leven!

Een nieuwe mijlpaal in het leven

Tussen een eerst job en je pensioen zijn er nog heel wat mijlpalen in het leven, zoals gezinsuitbreiding, een eigen huistrouwenscheiden of deeltijds werken… Ontdek wat die betekenen voor je aanvullend pensioen en collectieve verzekeringen.
Stap je in het huwelijksbootje of ga je wettelijk samenwonen, dan wordt...
… je aanvullend pensioen mogelijks herberekend.
… je partner automatisch of facultatief gedekt door je collectieve hospitalisatieverzekering.
… je partner in de meeste gevallen prioritaire begunstigde van je overlijdensdekking.
Breng je werkgever dus niet enkel op de hoogte van je huwelijksreis, maar ook van je nieuwe burgerlijke staat.
Bij een echtscheiding of feitelijke scheiding wordt...
… je aanvullend pensioen mogelijks herberekend als alleenstaande.
… je ex-partner niet meer gedekt door je collectieve hospitalisatieverzekering.
… je partner niet langer als begunstigde van je aanvullende overlijdensdekking beschouwd.

Wie het geld na je overlijden toekomt, is standaard bepaald in je pensioenreglement. Wijzigingen vraag je aan via je werkgever.

Breng je werkgever dus op de hoogte
van je nieuwe burgerlijke staat.
Mama of papa worden, daar komt heel wat bij kijken.
Gelukkig kun je rekenen op je collectieve verzekeringen via je werkgever.

Tijdens je moederschapsrust val je als werkneemster terug op een vervangingsinkomen van je ziekenfonds. Heb je via je werkgever een rente bij arbeidsongeschiktheid, dan krijg je een aanvullend inkomen.

Omdat je die periode geen loon via je werkgever ontvangt, bouw je mogelijks geen pensioenrechten op. Tenzij je via je werkgever een waarborg premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid geniet.

Welke dekkingen je geniet tijdens je zwangerschapsverlof, raadpleeg je in de voorwaarden van je collectieve verzekeringsovereenkomst(en).

Bevallingsverlof

Vertel je werkgever zo snel mogelijk het heugelijke nieuws. Zo wordt je pasgeborene automatisch of facultatief aangesloten op je hospitalisatieverzekering.

Gezinsuitbreiding kan ook invloed hebben op je aanvullend pensioen en overlijdensdekking.

Bevallingsverlof

Een hospitalisatieverzekering via je werkgever dekt meestal de kosten van een bevalling.

Houd wel rekening met een wachttijd of andere voorwaarden.

Gezinsuitbreiding kan ook invloed hebben op je aanvullend pensioen en overlijdensdekking.
Een eigen stekje kopen of (ver)bouwen kost heel wat geld. Je aanvullend pensioen of overlijdensdekking  kunnen  je wel al een eind op weg helpen. 
Voorschot pensioenkapitaal

Voor de aankoop, bouw of renovatie van je woning, mag je een voorschot van je aanvullend pensioen opnemen, om het in te zetten als vastgoedfinanciering.

Later houd je vanzelfsprekend minder over, tenzij je dat voorschot vervroegd terugbetaalt.

Vraag meer info aan je pensioeninstelling.

Je kunt ook je aanvullend pensioen in pand geven bij de bank als je een hypothecair krediet afsluit. Dan betaal je de bank terug met (een deel van) je aanvullend pensioen. Kijk wel even na of je pensioenreglement dit toelaat.

Heb je een overlijdensdekking via je werkgever, dan kun je die mogelijks inzetten als alternatief voor een schuldsaldoverzekering bij de bank.

Vraag meer info aan je pensioeninstelling.