Stap je in het huwelijksbootje of ga je wettelijk samenwonen, dan wordt
 

 • je aanvullend pensioen mogelijks herberekend.
 • je partner automatisch of facultatief gedekt door je collectieve hospitalisatieverzekering.
 • je partner in de meeste gevallen prioritaire begunstigde van je overlijdensdekking
 • Wie het geld na je overlijden toekomt, is trouwens standaard bepaald in je pensioenreglement. Wijzigingen vraag je aan via je werkgever
Breng je werkgever dus niet enkel op de hoogte van je huwelijksreis, maar ook van je nieuwe burgerlijke staat.

Bij een echtscheiding of beëindiging van een wettelijke samenwoning wordt...
 

 • je aanvullend pensioen mogelijks herberekend als je alleenstaand bent.

 • je ex-partner niet meer gedekt door je collectieve hospitalisatieverzekering.
 • je ex-partner niet meer gedekt door je collectieve hospitalisatieverzekering.
 • je ex-partner niet langer als begunstigde van je aanvullende overlijdensdekking beschouwd. Wie het geld na je overlijden toekomt, is trouwens standaard bepaald in je pensioenreglement. Wijzigingen vraag je aan via je werkgever.
 • Wie het geld na je overlijden toekomt, is trouwens standaard bepaald in je pensioenreglement. Wijzigingen vraag je aan via je werkgever
Breng je werkgever dus op de hoogte van je nieuwe burgerlijke staat.

Ja, een nieuw gezinslid heeft invloed op je hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen en overlijdenskapitaal. Vertel je werkgever daarom zo snel mogelijk het heugelijke nieuws.

 • Zo wordt je pasgeborene automatisch of facultatief aangesloten bij je hospitalisatieverzekering.
 • Gezinsuitbreiding kan ervoor zorgen dat je aanvullend pensioen en je overlijdenskapitaal toenemen.
 • Soms voorziet je overlijdensdekking bovenop het overlijdenskapitaal nog een wezenrente of bijkomende dekking voor je kind(eren). Als jij sterft, ontvangt je kroost een tijdelijke rente tot de leeftijd van 18 of 25 jaar.

Als zwangere vrouw heb je, onder bepaalde voorwaarden, vóór en na je bevalling recht op een aantal weken moederschapsrust:

 • Volgens de wet ben je verplicht arbeidsongeschikt vanaf 1 week vóór je bevalling tot en met de 9e week na je bevalling.
 • Je krijgt 6 weken prenataal verlof, waarvan je maximaal 5 weken kan overdragen naar je postnataal verlof.
 • Ben je zwanger van een meerling, dan krijg je 2 extra weken prenataal verlof.

Meer over de wettelijke rechten en verplichtingen tijdens moederschapsrust voor werkneemsters en werklozen lees je op de website van de overheid.

Tijdens je moederschapsrust ben je in theorie arbeidsongeschikt en val je als werkneemster terug op een vervangingsinkomen van je ziekenfonds. In het beste geval in dat 82 % van je niet-begrensde loon. Tip: informeer vooraf bij je ziekenfonds hoe je je moederschapsuitkering aanvraagt.

Heb je via je werkgever een rente bij arbeidsongeschiktheid, dan krijg je een aanvullend inkomen, bovenop je moederschapsuitkering, gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. Om zo snel mogelijk van je gewaarborgd inkomen te kunnen genieten, breng je je werkgever op de hoogte van je moederschapsrust, want die start je aangifte op.

Hoeveel rente je geniet tijdens je zwangerschapsverlof, kan je terugvinden op je pensioenfiche in in MyBenefits@Allianz. Raadpleeg de voorwaarden in je collectieve verzekeringsovereenkomst(en). Die vraag je op bij je personeelsdienst.

Meer over de wettelijke rechten en verplichtingen tijdens moederschapsrust voor werkneemsters en werklozen lees je op de website van de overheid.

Tijdens je moederschapsrust ben je in theorie langdurig arbeidsongeschikt, wat gevolgen heeft voor je aanvullend pensioen en je overlijdensdekking als je die geniet.
 • In de meeste pensioenplannen bouw je dan geen pensioenrechten op, omdat je verzekeringspremie enkel betaald wordt in de periodes waarin je werkt en loon ontvangt.
 • In sommige pensioenreglementen worden bepaalde periodes van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld met gewerkte periodes. In dat geval bouw je toch pensioenrechten op.
 • In sommige gevallen blijf je ook pensioenrechten opbouwen dankzij een waarborg premievrijstelling, indien je werkgever deze onderschreef.
 • Je denkt er liever niet aan, maar indien je sterft tijdens je arbeidsongeschiktheid, krijgen je nabestaanden enkel je opgebouwde reserves als dit zo is opgenomen in je pensioenplan.
Hetzelfde geldt voor je overlijdenskapitaal. Moest je sterven tijdens je moederschapsrust, dan wordt je overlijdenskapitaal enkel uitbetaald aan je nabestaande(n), als je een waarborg premievrijstelling hebt.

Welke dekkingen je geniet tijdens je zwangerschapsverlof, raadpleeg je in de voorwaarden van je collectieve verzekeringsovereenkomst(en). Die vraag je op bij je personeelsdienst. Ook op je pensioenfiches, te raadplegen op MyBenefits@Allianz, vind je terug of een dekking premievrijstelling voorzien is.

Een hospitalisatieverzekering via je werkgever dekt meestal de kosten van een bevalling. Houd wel rekening met een wachttijd of andere voorwaarden, zoals ereloon- & kamersupplementen.

Meestal worden de medische kosten voor en na je bevalling ook terugbetaald dankzij je hospitalisatieverzekering. Houd aankoopbewijzen en facturen dus bij en wees voorbereid: raadpleeg de exacte termijnen in de voorwaarden van je collectieve verzekeringsovereenkomst(en). Die vraag je op bij je personeelsdienst.

Een eigen stekje kopen of (ver)bouwen kost heel wat geld. Je aanvullend pensioen of overlijdensdekking kunnen je wel al een eind op weg helpen.

Zo kun je een voorschot op je aanvullend pensioenkapitaal opnemen of je groepsverzekering in pand geven.

Er zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Ten eerste moet het voorzien zijn in je pensioenreglement.
 • Een voorschot of een inpandgeving wordt slechts toegestaan om in de Europese Economische Ruimte gelegen onroerende goederen die belastbare inkomsten opbrengen te verwerven, te (ver)bouwen, te verbeteren of te herstellen. 

 • Bovendien moeten de voorschotten en leningen terugbetaald worden zodra de voormelde goederen uit het vermogen van de aangeslotene verdwijnen.

Je kunt een voorschot op je opgebouwde reserves opnemen, om het in te zetten als vastgoedfinanciering wanneer je een woning aankoopt, bouwt of renoveert. Op die manier geniet je nu al een stukje van je aanvullend pensioen, waardoor je later  vanzelfsprekend minder overhoudt, tenzij je dat voorschot vervroegd terugbetaalt.

Vraag meer info over een voorschot op je aanvullend pensioen aan je pensioeninstelling.

 • Je kunt je aanvullend pensioen in pand geven bij de bank als je een hypothecair krediet afsluit (ook wel wedersamenstellingskrediet genoemd.) Het aanvullend pensioen van je groepsverzekering wordt gekoppeld aan een hypothecair krediet en dient om het ontleende kapitaal op de einddatum van je lening af te betalen. 

  Concreet betekent dit dat je een hypothecair krediet afsluit en enkel de intresten betaalt. Het pensioenkapitaal uit je groepsverzekering zal dan gebruikt worden om het ontleende kapitaal van je hypothecair krediet af te lossen. Op je pensioendatum wordt je kapitaal dus niet aan jou, maar aan je bank uitbetaald.

  Kijk wel even na of je pensioenreglement dit toelaat en wat de voorwaarden zijn.
 • Heb je een overlijdensdekking via je werkgever, dan kun je die mogelijks bij de bank in pand geven als alternatief voor een schuldsaldoverzekering. De kredietinstelling wordt dan de begunstigde voor het bedrag dat je nog verschuldigd bent. Hierdoor daalt het overlijdenskapitaal dat wordt uitbetaald aan de overige begunstigden als jij sterft.

Vraag meer info over inpandgeving aan je pensioeninstelling.