Hospitalisatieverzekering

De verzekering geneeskundige verzorging die alles regelt … of toch bijna alles. Iedereen kan getroffen worden door een hospitalisatie of een ernstige ziekte, ook uw werknemers. En de kans is groot dat de factuur gepeperd zal zijn. 

Bij een hospitalisatie is de tegemoetkoming van de sociale zekerheid altijd begrensd. Daardoor moet de patiënt nog aanzienlijke supplementen betalen. De behandeling van een ernstige ziekte duurt soms lang en de kosten lopen dan ook vaak even hoog op als bij een hospitalisatie.
  • Ook de kosten van een daghospitalisatie (One Day Clinic) worden terugbetaald.
  • De kosten van een ambulante verzorging buiten een hospitalisatie die verband houden met 32 ernstige ziekten (kanker, leukemie, diabetes, epilepsie, Alzheimer, multiple sclerose, nierdialyse, …) worden terugbetaald. 
  • Alle ondernemingen, zelfs de kleinste, kunnen een verzekering geneeskundige verzorging Hospit-All onderschrijven. Ook de zelfstandige bedrijfsleiders kunnen zich aansluiten.
  • Terugbetaling van de kosten van ambulante verzorging één maand voor en 3 maanden na de hospitalisatie
  • Terugbetaling van de kosten van ambulante verzorging voor 32 ernstige ziekten zonder beperking in de tijd (zelfs buiten een hospitalisatie)
  • Terugbetaling van de kosten in verband met een (dag)hospitalisatie
  • Terugbetaling van de kosten voor hulpverlening bij een hospitalisatie in het buitenland