Gezondheidszorgverzekeringen

De verzekering geneeskundige verzorging die alles regelt … of toch bijna alles. Iedereen kan getroffen worden door een hospitalisatie, een ernstige ziekte of heeft nood aan ingrijpende tandzorgen, ook uw werknemers. En de kans is groot dat de factuur gepeperd zal zijn.
 
Bij een hospitalisatie is de tegemoetkoming van de sociale zekerheid altijd begrensd. Daardoor moet de patiënt nog aanzienlijke supplementen betalen. De behandeling van een ernstige ziekte duurt soms lang en de kosten lopen dan ook vaak even hoog op als bij een hospitalisatie.
 • Hospit-All betaalt in de meeste gevallen 100% van de kosten terug en 50% als de sociale zekerheid niet tegemoetkomt.
 • Ambu-All en Dent-All betalen 80% van de kosten terug, tot maximaal 3000 euro.
 • Op moeilijke momenten kunnen uw werknemers steeds terecht bij de professionele zorgverleners en diensten van Pulso.
 • Kosten worden rechtstreeks aan Allianz gemeld, je werknemers hoeven zelf geen actie te ondernemen.
 • Hospit-All beschermt je werknemers in België maar ook in het buitenland dankzij de vele diensten van Allianz Assistance.

 

 • Gedaan met die vervelende administratieve formaliteiten. Je werknemers kunnen zich concentreren op wat echt telt: hun herstel.
Hospit-All
De verzekering gezondheidszorg Hospit-All bevat 4 waarborgen. Zo biedt je jouw werknemers de beste bescherming!
 • Terugbetaling van de kosten in verband met een (dag)hospitalisatie
   
 • Terugbetaling van de kosten van ambulante verzorging één maand voor en 3 maanden na de hospitalisatie
 • 100% van de kosten gefactureerd tijdens de hospitalisatie (met of zonder tegemoetkoming van de sociale zekerheid).
 • 100% van de kosten die ten laste van je werk­nemers blijven in geval van tegemoetkoming door de sociale zekerheid.
 • 50% van de kosten voor gezondheidszorg als er geen tegemoetkoming van de sociale zekerheid is.
 • Terugbetaling van de kosten van ambulante verzorging voor 32 ernstige ziekten zonder beperking in de tijd (zelfs buiten een hospitalisatie)
 • Terugbetaling van de kosten voor hulpverlening bij een hospitalisatie in het buitenland
Ambu-All
Ambu-All waarborgt de betaling van de kosten voor medische verzorging buiten een ziekenhuisopname en is een aanvullende dekking bij Hospit-All tot maximaal 750, 1250 of 2500 euro per verzekerde per jaar.
In combinatie met Dent-All kan er zelfs voor een terugbetaling tot 3000 euro worden gekozen.
 • Terugbetaling van raadplegingen, medische en paramedische kosten, geneesmiddelen, materialen en prothesen, …
 • Terugbetaling van preventieve medische kosten voor opsporing van kanker, hart- en vaatrisico’s, …
 • Terugbetaling van 25 euro per jaar voor bepaalde prestaties voor preventieve geneeskunde.
 • 80% van de kosten die ten laste van je werknemers blijven in geval van tegemoetkoming door de sociale zekerheid.
 • 80% van de kosten voor gezondheidszorg als er geen tegemoetkoming van de sociale zekerheid is.
 • Terugbetaling van raadplegingen bij oogarts en materiaal voor optische zorg.
 • Ondersteuning bij traumatische gebeurtenissen en psychosociale uitdagingen thuis en op het werk.
Dent-All

Dent-All waarborgt de betaling van de kosten voor tandzorgen.

Dit is een aanvullende dekking bij Hospit-All tot maximaal 750, 1250 of 2500 euro per verzekerde per jaar. In combinatie met Ambu-All kan er zelfs voor een terugbetaling tot 3000 euro worden gekozen.

 • 80% van de kosten die ten laste van je werknemers blijven in geval van tegemoetkoming door de sociale zekerheid.
 • 80% van de kosten voor gezondheidszorg als er geen tegemoetkoming van de sociale zekerheid is.
Bij Allianz kan je zelf het optimale pakket gezondheidszorgverzekering voor je werknemers samenstellen. Op basis van de budgettaire mogelijkheden en het gewenste niveau van bescherming kan je opteren voor 1 van de 4 volgende dekkingen:


 
 
 
Max terugbetalingen*:
€750 - €1250 - €2500 
 
Max terugbetaling*:
€750 - €1250 - €2500 
 
Max terugbetaling*:
€750 - €1250 - €2500 - €3000