Kiezen voor een groepsverzekering die de werkgever en zijn werknemers volledig tevreden stelt

Werkgevers en werknemers zijn zich ervan bewust dat het wettelijk pensioen niet meer volstaat om de levensstandaard die ze tijdens hun loopbaan gewend waren, te behouden. Daarom heeft Allianz diverse oplossingen bedacht om werknemers de mogelijkheid te bieden verschillende pensioenpijlers op te bouwen. 
De groepsverzekering is een pijler die wordt gevormd door de werkgever (en in bepaalde omstandigheden de werknemer). Ze stelt de werkgever in staat om zijn werknemers een extralegaal voordeel toe te kennen, hen aan zich te binden of zelfs aan te zetten om bij het bedrijf te komen.
Allianz stelt drie producten voor die perfect afgestemd zijn op uw wensen. Omdat uw bedrijf op u lijkt, is het normaal dat de groepsverzekering die u aan uw werknemers wil aanbieden, bij u past.
Een groepsverzekering die een beroep doet op collectieve kapitalisatie in Tak 23 om de kosten te beheren zonder aan efficiëntie in te boeten.
De flexibele opbouw van de buffer van dit plan zorgt voor meer gemoedsrust en maakt het mogelijk om het risico van een groepsverzekering in Tak 23 in lijn met uw verwachtingen te beheren. 
De aantrekkelijkheid van Tak 23 via een kant-en-klare lifecycle-oplossing die werkgevers en hun werknemers een perfecte gemoedsrust biedt.