Geniet van meer flexibiliteit en combineer de voordelen van tak 21 en tak 23
 

Het Allianz Collective Pension Plan is een groepsverzekering met collectieve kapitalisatie en een flexibel en innovatief bufferingsysteem. 

Het Allianz Collective Pension Plan werd specifiek ontwikkeld voor middelgrote en grote ondernemingen en haalt zijn voordelen uit twee sleutelconcepten:

 • Een buffer die de werkgever zijn wettelijke verplichtingen in het kader van een groepsverzekering kan helpen nakomen
 • Collectieve kapitalisatie die het mogelijk maakt om alle bijdragen zorgvuldig te beleggen door middel van een combinatie van tak 21 en tak 23 fondsen* om het kapitaal van het aanvullend pensioen te verhogen

Bovendien beschikken de werkgevers over veel flexibiliteit met betrekking tot de opbouw van de buffer, een bijkomend element dat de gemoedsrust van de betrokken actoren verzekert.

Zoals de naam al aangeeft, is het door collectieve kapitalisatie mogelijk om alle bijdragen in een ‘gemeenschappelijke pot’ te storten, een collectief financieringsfonds, waarvan de activa naar vrije keuze worden belegd in tak 21 (gewaarborgd kapitaal en eventueel een gewaarborgde intrestvoet) in combinatie met beleggingsfondsen in tak 23 (zonder garantie in termen van kapitaal of rendement)

Tegelijkertijd wordt aan de werkgever voorgesteld om een buffer – of spaarreserve – aan te leggen, die zal dienen om de schommelingen van het rendement te beheren en de tekorten in periodes waarin de markten minder gunstig zijn te dekken, met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen.

De werkgever heeft niet alleen de zekerheid dat hij op lange termijn een bevredigend aanvullend pensioen opbouwt voor de werknemers van zijn onderneming, maar geniet ook van 10 belangrijke voordelen:

 • Transparantie: doordat de premies op voorhand vastgelegd zijn, blijven de kosten onder controle.
 • Flexibiliteit: de werkgever kan zijn buffer opbouwen volgens zijn behoeften, zijn bevolking en zijn gekozen beleggingsbeleid.
 • Risicobeheer: de buffer zal de werkgever helpen om eventuele tekorten in de wettelijke minimumrendementsgarantie te dekken en het hoofd te bieden aan eventuele periodes van ongunstige markten*.
 • Diversificatie: de werkgever kan kiezen uit solide en op de markten erkende beleggingsfondsen, die uitzicht bieden op potentieel gunstiger rendementen op lange termijn eventueel gecombineerd met tak 21
 • Fiscaal voordeel: de premies zijn uiteraard aftrekbaar voor de werkgever.
 • Het voordeel voor de werknemer: een aanvullende pensioenuitkering .
 • Complementariteit: het aanbod wordt versterkt door aanvullende waarborgen (dekking van overlijden en arbeidsongeschiktheid).
 • Vereenvoudiging: een 100% digitaal beheersplatform en een gepersonaliseerde toegang voor werknemers.
 • Beschikbaarheid: mogelijkheid tot het opnemen van voorschotten/inpandgave voor een vastgoedproject.
 • Personeelsbehoud en aantrekken van nieuw talent voor de onderneming.

Wilt u meer weten over het Allianz Collective Plan? Lees er alles over in de onderstaande documenten en/of neem contact op met uw makelaar in Employee Benefits.

* Een groepsverzekering in tak 23 omvat bepaalde risico’s. Ze voorziet niet in een kapitaal of rendementsgarantie.

De waarde van de onderliggende fondsen kan variëren, zowel positief als negatief, afhankelijk van de evolutie van de financiële markten.

De wet voorziet in een gewaarborgd minimumrendement van aanvullende pensioenprestaties voor aangeslotenen in loondienst. Wordt dit rendement niet bereikt bij pensionering of reserveoverdracht voor een aangeslotene, dan moet u als werkgever het verschil aanzuiveren.