Wanneer je arbeidscontract met je huidige werkgever eindigt, wordt ook je pensioenplan stopgezet. Toch ontvang je je opgebouwde reserves pas op de dag dat je met pensioen gaat.

Ondertussen groeien je verworven reserves verder aan. Hoe groot het uiteindelijke bedrag zal zijn, hangt af van jouw keuze in de keuzebrief. Op het moment dat je uit dienst treedt, ontvang je namelijk

  • een uitdiensttredingsfiche,  waarop je verworven reserves op de datum van uitdiensttreding staan vermeld,
  • en een keuzeformulier met 5 opties. Lees meer over de opties in je keuzebrief.
Samen met je arbeidscontract eindigt ook je overlijdensdekking. Enkel indien je pensioenreglement het voorziet ontvangen je begunstigden de opgebouwde reserves van je aanvullend pensioen. Indien dit niet het geval is heb je steeds het recht hiervoor te kiezen. 
Op het moment dat je uit dienst treedt ontvang je een keuzeformulier met 5 opties. Via optie 2 in je keuzebrief kun je ervoor zorgen dat je begunstigden je reserves ontvangen wanneer je overlijdt voor je pensionering. Weet wel dat je pensioenreserves op dat moment verminderen in functie van de gekozen waarborg overlijden.

Samen met je arbeidscontract, eindigen je waarborg(en) bij arbeidsongeschiktheid. 

Er is één uitzondering: ontslaat je werkgever je wanneer je in ziekteverlof bent, dan blijf je wél je rente ontvangen tot de voorziene einddatum in je pensioenplan. Vaak is dit tot 65 of 67 jaar. Ga je in tussentijd terug aan het werk bij een andere werkgever, dan stopt de rentebetaling.

Onder bepaalde strikte voorwaarden kun je je waarborg(en) arbeidsongeschiktheid op individuele basis voortzetten, net zoals je collectieve hospitalisatieverzekering.

Samen met je arbeidscontract, eindigt je hospitalisatieverzekering. 

Je kunt je hospitalisatiedekking (onder bepaalde voorwaarden) wél individueel verderzetten, ook voor gezinsleden. Je werkgever heeft de plicht je binnen de 30 dagen na het verlies van de beroepsgebonden verzekering hiervan op te hoogte brengen. Vanaf dan heb je opnieuw 30 dagen de tijd om bij je verzekeraar een voortzetting te vragen. Respecteer deze periode, want enkel zo blijf je je waarborgen behouden.

Teken je hierop in, dan betaal je voortaan zelf de premie van je hospitalisatieverzekering. Een veilige keuze, wetende dat je medische kosten na je 65e zullen stijgen en de premie er niet goedkoper op wordt als je een nieuwe hospitalisatieverzekering afsluit. Dat gaat na je 65e trouwens enkel nog via je ziekenfonds, met minder uitgebreide dekkingen.

en groeien jaarlijks verder aan volgens de voorwaarden van het verzekeringsreglement. Er worden dus geen nieuwe premies meer gestort, maar je behoudt eventuele voordelige rentevoeten uit het verleden op de reeds verworven reserves.

Wanneer je overlijdt voor je pensionering, worden de opgebouwde reserves van je aanvullend pensioen enkel uitbetaald aan je begunstigden indien je pensioenreglement dit voorziet. Is dit niet voorzien, dan kun je hier alsnog voor kiezen via optie 2.

… en groeien verder aan volgens de voorwaarden van het verzekeringsreglement én je kiest voor een dekking bij overlijden.

Zo ontvangen je begunstigden je opgebouwde reserves indien je sterft voor je pensionering. Weet wel dat je pensioenreserves op dat moment verminderen in functie van de waarborg overlijden waar je voor kiest.

Indien reeds voorzien is dat je reserves uitbetaald worden bij overlijden, heeft het geen zin deze optie te kiezen en wordt dit op je keuzebrief vermeld.

Zowel in optie 1 als in optie 2 behoudt je werkgever zijn huidige en toekomstige verplichtingen.

 

je nieuwe werkgever.
Biedt je nieuwe werkgever ook een pensioenplan aan, dan kun je je opgebouwde reserves via je vorige werkgever overbrengen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever. Vanaf dan blijft je oorspronkelijke rendement niet langer gewaarborgd, maar groeien je reserves aan volgens de nieuwe voorwaarden.
een gemeenschappelijke kas die haar totale winst onder de aangeslotenen verdeelt. Dit verzekeringscontract wordt enkel aangeboden door verzekeringsondernemingen met een bijzondere erkenning.

Ook hier blijft je oorspronkelijke rendement niet langer gewaarborgd, maar groeien je reserves wel aan volgens de nieuwe voorwaarden.

de onthaalstructuur bij Allianz, zodat je reserves niet langer beheerd worden volgens het pensioenreglement van je vorige werkgever. Dit is enkel mogelijk indien je pensioenreglement deze optie voorziet.

Je oorspronkelijke rendement blijft niet langer gewaarborgd, maar je reserves groeien aan volgens de voorwaarden van de onthaalstructuur zoals vermeld in de keuzebrief. 

Wens je dat je begunstigden je opgebouwde reserves ontvangen wanneer je overlijdt voor je pensionering, overweeg dan een dekking bij overlijden.

In optie 3, 4 en 5 heeft je vorige werkgever geen toekomstige verplichtingen meer.

 

Kies je voor optie 1, dan hoef je niets te doen. Deze wordt ook automatisch toegepast als je geen keuze maakt.

Kies je voor een andere optie, stuur je ingevulde keuzebrief dan binnen de 30 dagen na ontvangst terug. 

Indien je je bedenkt, heb je nog 11 maanden om voor optie 2 te kiezen. Je reserves overdragen via optie 3, 4 en 5 kan altijd via dit document.

Wie zelfstandige wordt, kan de verworven reserves van een collectieve verzekering niet overbrengen naar een pensioencontract onder zelfstandigenstatuut.

Je verworven reserves kunnen wel
 

  • in het pensioenplan van je voormalige werkgever blijven staan,
  • overgedragen worden naar de onthaalstructuur van je vorige werkgever,
  • overgedragen worden naar een een gemeenschappelijke kas,
  • overgedragen worden naar een toekomstige nieuwe werkgever.
Daarnaast kun je uiteraard pensioen opbouwen onder je zelfstandigenstatuut. Contacteer je makelaar voor de mogelijkheden.

Als je uit dienst gaat, kun je zelf niet verder blijven sparen binnen de fiscaliteit van je groepsverzekering. Je kunt de reserves ook niet overbrengen naar een individueel pensioencontract omdat de fiscaliteit verschilt.

Bouw je, nadat je uit dienst bent, graag verder aan je aanvullend pensioen? Dan kun je dat individueel doen met een contract pensioensparen of langetermijnsparen. Contacteer je makelaar voor de mogelijkheden.